Belangrijke data

KLEUTERS – INFO-AVOND: dinsdag 29 september 2023

Oudercontact kleuters

dinsdag

14 november ‘23

:

5j. kleuters  – OUDERCONTACT

woensdag

9 januari ’24

:

3/4j.kleuters – OUDERCONTACT

dinsdag

19 maart ‘24

:

5j. kleuters  – OUDERCONTACT

woensdag

4 juni ‘24

:

3/4j.kleuters  – OUDERCONTACT

U wordt hiervoor uitgenodigd via Gimme waarin de juiste uren worden meegedeeld. Via Gimme kan je ook inschrijven

 

LAGER OND. – INFO-AVOND: maandag 4 september 2023

OUDERCONTACT LAGER ONDERWIJS

 

 

donderdag

26 oktober ‘23

:

1ste leerjaar  – OUDERCONTACT

donderdag

9 november ‘23

:

2de t/m 6de leerjaar – OUDERCONTACT

donderdag

28 maart ‘24

:

alle leerlingen   – OUDERCONTACT   

U wordt hiervoor uitgenodigd via Gimme waarin de juiste uren worden meegedeeld. De inschrijving gebeurt met de antwoordstrook op Gimme.

Indien nodig kan er altijd een oudercontact aangevraagd worden door de klastitularis of de ouders.

 

Conferenties

woensdag 20 september 2023

woensdag 6 december 2023

donderdag 29 februari 2024

donderdag 13 maart 2024

 

ACTIVITEITEN OPWERMERKE Kleuters en Lager onderwijs

 

Kalenderverkoop : september 2023
Schoolfeest : 22 december 2023
Open klasdag °2022 kleuters : 2 maart 2024 14:00 – 16:00
Binnenspeeltuin kleuters : nog af te spreken
Schoolreis lager                                                                                                 6 juni 2024 
Diploma kleuters : 27 juni 2024
Afscheid 6de leerjaar : 27 juni 2024
:

Er kunnen zich in de planning eventueel nog wijzigingen voordoen.

Vakanties en vrije dagen

Eerste trimester

 Conferentie                            :   woensdag 12 oktober 2022

 Herfstvakantie                        :   maandag 31 oktober 2022

                                                        zondag  6 november 2022

 Wapenstilstand                       :   vrijdag 11 november 2022

 Conferentie                            :   dinsdag 6 december 2022

 Kerstvakantie                         :   maandag 26 december 2022

                                                 zondag 8 januari 2023

 

Tweede trimester

 Conferentie                            :  woensdag 25 januari 2023

 Krokusvakantie                       :   maandag 20 februari 2023

                                                        zondag 26 februari 2023

 Facultatieve verlofdag             :   vrijdag 17 maart 2023

 Paasvakantie                          :   maandag 3 april 2023

                                                 zondag 26 april 2023

 

Derde trimester

 Facultatieve verlofdag             :   dinsdag 2 mei 2023

 Conferentie                            :   woensdag 17 mei 2023

 O.L.H. – Hemelvaart               :  donderdag 18 mei 2023

 Vrijaf (Brugdag)                     :  vrijdag 19 mei 2023

 Pinkstermaandag                    :   maandag 29 mei 2023

 Laatste schooldag                  :   vrijdag 30 juni 2023 (voormiddag)

 

De zomervakantie begint op zaterdag 1 juli 2022