Belangrijke data

KLEUTERS – INFO-AVOND: dinsdag 20 september 2022

Oudercontact kleuters

dinsdag

22 november ‘22

:

5j. kleuters  – OUDERCONTACT

woensdag

14 december ‘22

:

3/4j.kleuters – OUDERCONTACT

dinsdag

14 maart ‘23

:

5j. kleuters  – OUDERCONTACT

woensdag

14 juni ‘22

:

3/4j.kleuters  – OUDERCONTACT

U wordt hiervoor uitgenodigd via Gimme waarin de juiste uren worden meegedeeld. Via Gimme kan je ook inschrijven

 

LAGER OND. – INFO-AVOND: maandag 5 september 2022

OUDERCONTACT LAGER ONDERWIJS

 

donderdag

27 oktober ‘22

:

1ste leerjaar  – OUDERCONTACT

donderdag

10 november ‘22

:

2de t/m 6de leerjaar – OUDERCONTACT

donderdag

30 maart ‘23

:

alle leerlingen   – OUDERCONTACT   

U wordt hiervoor uitgenodigd via Gimme waarin de juiste uren worden meegedeeld. De inschrijving gebeurt met de antwoordstrook op Gimme.

Indien nodig kan er altijd een oudercontact aangevraagd worden door de klastitularis of de ouders.

 

Conferenties

: woensdag 12 oktober 2022

: dinsdag 6 december 2022

: woensdag 25 januari 2023

: woensdag 17 mei 2023

ACTIVITEITEN OPWERMERKE Kleuters en Lager onderwijs

Kalenderverkoop

:

september 2022

Werm kermis

:

zaterdag 8 oktober 2022

Boekenbeurs

:

vrijdag 14 oktober 2022

Pralineverkoop

:

december 2022

Werme Winter

:

vrijdag 23 december 2022

Binnenspeeltuin kleuters

:

 

Open klasdag °2020 kleuters

:

zaterdag 4 maart 2023 13.30 – 15.30

Pastadag (org. O.R.)?

:

zaterdag  maart 202

1ste communie

:

zondag 14 mei 2023 (Hoeselt centrum)

Vormsel

:

zaterdag 20 mei 2023

Musical

:

vrijdag 2 en zaterdag 3 juni 2023

Schoolreis lager ond.

:

nog af te spreken

Diploma-uitreiking 5j kls

:

donderdag 29  juni 2023

Afscheid 6de leerjaar

:

donderdag 29 juni 2023

Er kunnen zich in de planning eventueel nog wijzigingen voordoen.

Vakanties en vrije dagen

Eerste trimester

 Conferentie                            :   woensdag 12 oktober 2022

 Herfstvakantie                        :   maandag 31 oktober 2022

                                                        zondag  6 november 2022

 Wapenstilstand                       :   vrijdag 11 november 2022

 Conferentie                            :   dinsdag 6 december 2022

 Kerstvakantie                         :   maandag 26 december 2022

                                                 zondag 8 januari 2023

 

Tweede trimester

 Conferentie                            :  woensdag 25 januari 2023

 Krokusvakantie                       :   maandag 20 februari 2023

                                                        zondag 26 februari 2023

 Facultatieve verlofdag             :   vrijdag 17 maart 2023

 Paasvakantie                          :   maandag 3 april 2023

                                                 zondag 26 april 2023

 

Derde trimester

 Facultatieve verlofdag             :   dinsdag 2 mei 2023

 Conferentie                            :   woensdag 17 mei 2023

 O.L.H. – Hemelvaart               :  donderdag 18 mei 2023

 Vrijaf (Brugdag)                     :  vrijdag 19 mei 2023

 Pinkstermaandag                    :   maandag 29 mei 2023

 Laatste schooldag                  :   vrijdag 30 juni 2023 (voormiddag)

 

De zomervakantie begint op zaterdag 1 juli 2022