Jongste kleuters

Informatie

Inschrijving van de kleuters

Eind augustus  organiseren we een kennismakingsmoment voor de instappers. Een uitnodiging volgt nog.

Bekijk hier onze infofolder.

Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont (de kids-ID, het trouwboekje, het geboortebewijs, een identiteitsstuk van het kind zoals een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, een reispas …).
Ze worden in de school toegelaten vanaf de instapdatum na hun inschrijving.
De instapdata zijn de volgende:

 • de eerste schooldag na de zomervakantie
 • de eerste schooldag na de herfstvakantie
 • de eerste schooldag na de kerstvakantie
 • de eerste schooldag van februari
 • de eerste schooldag na de krokusvakantie
 • de eerste schooldag na de paasvakantie
 • de eerste schooldag na O.L.H.-Hemelvaart

Kleuters ouder dan 3 jaar mogen onmiddellijk starten.
Bij de inschrijving dient schriftelijk bevestigd te worden dat het kind niet in een andere school is ingeschreven.

Dagschema

 • van 07u00 tot 08u25: opvang in de “Dolfijn”
 • Van 08u25 tot 08u40: ochtendbewaking door leerkracht
 • Van 08u40 tot 10u20: activiteiten
 • Van 10u20 tot 10u35: speeltijd
 • Van 10u35 tot 12u15: activiteiten
 • Middagpauze van 12u15 tot 13u15 (voor de etenblijvers)
 • Van 13u00 tot 13u15: bewaking door leekracht
 • Van 13u15 tot 14u05: activiteiten
 • Van 14u05 tot 14u20: speeltijd
 • Van 14u20 tot 15u10: activiteiten

OPGELET:

Belsignaal ’s morgens om 08u38 en ’s middags om 13u13 zodat iedereen tijdig in de rij staat.
Woensdagnamiddag vrij.
Na schooltijd is er opvang tot 18u30 in de ‘Dolfijn’

Naar huis in de rij

’s Morgens worden alle kinderen via de Nederstraat naar school gebracht. Na school verlaten de kleuters ons via de poort aan de Toekomststraat. De leerlingen van de lagere school worden door de leerkracht begeleid naar de parking aan het O.L.V.-plein.

Kleuters die niet tijdig afgehaald worden door hun ouders, op de afgesproken plaats, gaan mee terug naar de school. Ze worden nooit aan andere mensen of andere ouders meegegeven zonder een voorafgaande afspraak met de kleuterleidster of de directeur. Op de speelplaats van de school wacht de opvangjuf met de andere kinderen die niet naar huis gaan maar gebruik maken van de opvang ‘De Dolfijn’. Indien u dus te laat bent, kan u uw kleuter afhalen in ‘De Dolfijn’. Voor informatie omtrent deze opvang kan u zich wenden tot het OCMW van Hoeselt of een brochure vragen aan de opvangjuf.

Om alles in goede banen te leiden, kan u bij de juf een kaartje krijgen met een “Dolfijn” en de naam van je kind er op. Indien uw kleuter naar de opvang moet steekt u dit kaartje ’s morgens in de boekentas zodat er geen discussie mogelijk is.

Zindelijkheidstraining

Het valt ons op dat er sommige kleuters nog niet zindelijk zijn als ze naar school komen. Daarom hebben we ervoor geopteerd hier een extra werkpunt van te maken in het belang van uw kleuter en de klasgenootjes. De rol van jullie, beste ouders, is héél voornaam. Samenwerking tussen ouders en school verhoogt de kans op slagen. Daarom hebben we enkele handige tips opgesteld. Voor meer informatie bent U welkom bij de klasjuf.
Wij danken U alvast voor de medewerking.

In volgorde sommen wij enkele vuistregels op die uw kleuter helpen:

 •  Houd uzelf voor om samen met de juf  te werken aan de zindelijkheidstraining.
 • Begin thuis met de pampers (luiers) uit te laten zodat ze letterlijk nattigheid voelen.
 • In de periode dat de pamper nodig is, dringen wij erop aan om uw kleuter ’s middags van school te halen. Zo kunt u er ’s middags rustig de nodige tijd aan besteden. In de namiddag kan uw kleuter opgelucht terug naar school komen.
 • De kleuters komen naar school met een broekpamper aan. Geef 3 gewone pampers met plakstrips mee om te verversen. 
 • Geef 3 reservepampers en vochtige doekjes mee.
 • Als uw kleuter goede vorderingen maakt, probeer dan zo snel mogelijk thuis de pamper uit te laten. Indien dit lukt, kan uw kleuter zonder pamper naar school komen.
 • Geef een reservebroekje mee, want in de leerperiode kan het nog wel eens fout gaan.
 • Laat niet na uw kleuter na iedere bereikte stap te feliciteren.

Extra hulp en begeleiding in onze klas

 • In onze klas zijn er een aantal uren extra hulp en verzorging voorzien. Hiervoor kunnen we rekenen op de hulp van een kinderverzorgster.
 • ZORG: een extra hulplijn is er voorzien in samenwerking met de zorgcoördinator en de klastitularis.
 • Bewegingsopvoeding: hiervoor kunnen we iedere week gedurende 2 lestijden beroep doen op een turn-kleuterjuf.

Indien U extra uitleg wil of vragen heeft i.v.m. de begeleiding en hulp in de kleuterklas, kan U altijd terecht bij de directie, de klastitularis of de bevoegde leerkrachten.