We gaan op sportklassen

18 september 2023

De leerlingen van het 3de en 4de leerjaar gaan van maandag 9 tot en met woensdag 11 oktober op sportklassen.

Ander nieuws

We gaan op Veenklassen

De jongens en meisjes van de derde graad gaan van maandag 2 tot en met vrijdag 6 oktober op Veenklassen.

Onze school zet dit jaar in op Muzische Ontwikkeling

Ook dit schooljaar zetten we weer extra in op de lessen binnen de muzische ontwikkeling. We werken verder aan dans, drama, muziek en beeld en maken afspraken hoe we de muzische ontwikkeling zullen evalueren.