georganiseerd door de gemeente en het OCMW

Voor- en naschoolse opvang Dol-Fijn

Voor wie?

Voor alle kinderen van 2,5 jaar tot 12 jaar die in Hoeselt wonen of in Hoeselt naar school gaan.

Opvanglocaties

 • Centrum = centrale opvang – Beukenlaan 11. (011/30.92.05 of 0478/41.33.29)
 • OLV Parochie: Parochiecentrum “De Brug: Nederstraat 57 – (0468/31 41 64)
 • Werm: Parochiezaal– Bovenstraat 31– (0471 48 14 40)
 • Sint-Huibrechts-Hern – kleuterschool – hernerweg 137
 • Romershoven – Pastorij – Romershovenstraat 59 – 0468/31.41.64
 • Alt Hoeselt – Schoolstraat 5 – 0468/31.89.94

Opvanguren

van maandag tot en met vrijdag

 • Voor-schools vanaf 7u tot schooltijd
 • Na-schools vanaf einde schooltijd tot 18.30u

Vakantieopvang

De vakantieopvang wordt georganiseerd in onze centrale opvang Beukenlaan 11 en wij werken steeds met voorinschrijvingen.  Wanneer de voorinschrijvingen beschikbaar zijn wordt hiervan melding gemaakt in de opvanglocaties aan de hand van ORANJE documenten.

Tarieven

1ste kind Vanaf 2de kind
Voor-en naschools Half uur € 1,00 € 0,50
1 uur € 2,00 € 1,00

Woensdagnamiddag:

 • minder dan 3 uren -> € 1 per begonnen half uur.
 • meer dan 3 uren:  maximum € 6

Vakantieopvang 

 • Minder dan 3 uren: € 1 per begonnen half uur.
 • Tussen 3 uur en 6 uur: maximum € 6
 • meer dan 6 uren: maximum € 10

Inschrijvingen

Om gebruik te kunnen maken van de opvang dienen de kinderen eerst aangemeld en ingeschreven  te worden. Vanaf 01 september 2020 zal de kinderopvang werken met een online inschrijfsysteem. Dit houdt in dat de ouders wekelijks online moeten inschrijven via i-school. Handleiding te verkrijgen na eerste contact en ondertekening van huishoudelijk reglement.

Nog vragen?

bij de begeleiding van de opvang of neemt u contact op met de coördinator Annemie Neven  089/30.92.05 (tijdens kantooruren) Mail: annemie.neven@hoeselt.be