Alles wat je over onze school moet weten

Algemene info

Schoolbestuur

Onze school is één van de twaalf scholen van de scholengemeenschap “K.O.D.B.” (Katholiek Onderwijs Dekenaat Bilzen). Deze twaalf scholen behoren tot eenzelfde schoolbestuur (vzw K.O.D.B)

vzw K.O.D.B.
schoolstraat 45
3740 Bilzen
T: 089/79.18.96
kodb@telenet.be
www.kodb.be 

Op de site vind je ook info over GDPR en AVG. Scroll vervolgens in dat tabblad naar beneden en je kan het document openen door op “bijlage” te klikken.

Schoolraad

De schoolraad is samengesteld met vertegenwoordigers van

Ouders

 • Nederwijsje: Dhr. Jurgen Vanspauwen
 • Opwermerke: een lid van de ouderraad

Leerkrachten

 • Nederwijsje: Mevr. Kristel Fourrier
 • Opwermerke: Meester Harmen Vandoren

Lokale gemeenschap

 • Neder: Mevr. Evie Peters
 • Werm: Dhr. Daniel De Schaetzen
Nieuwigheden

Voor het nieuwe jaar 2023 -2024

01.

Bijdrageregeling  

 • Indexaanpassing:
  • maximumfactuur voor kleuters wordt € 55 en voor de lagere school € 105
  • maximumbedrag extra-muros bedraagt dit schooljaar € 520,00.

 

02.

Inschrijvingen

De inschrijvingen voor het schooljaar 2024 2025 verlopen zoals het voorbije schooljaar via aanmeldingen.

03.

Taalscreening bij de 5-jarige kleuters

In oktober wordt er bij de oudste kleuters een taalscreening afgenomen. Eventueel volgt een  taaltraject.

04.

Deconnectie

Ons officieel communicatiekanaal is Gimme.

Ouders kunnen leerkrachten bereiken op hun schoolmailadres. Het versturen van berichten gebeurt in principe tot 18 uur.

Ten vroegste de volgende schooldag is er tijd voor het lezen en beantwoorden van berichten door ouders.

05.

Gebruik van (sociale) media

Wij respecteren de privacy van onze leerlingen, ouders en personeelsleden op  (sociale) media. Neem je deel aan  (sociale) media van de school, dan verwachten we dat je ieders privacy respecteert. Ook verwachten we dat je je houdt aan de gedragsregels die wij samen met de participatieorganen op school hebben opgesteld.

06.

Decreet inschrijvingsrecht

De maximumcapaciteit van onze vestigingsplaatsen is als volgt bepaald:

Het Nederwijsje: maximum 14 kleuters per geboortejaar en 14 leerlingen per leerjaar in de lagere school.
Kleuterschool Het Opwermerke: maximum 12 kleuters per geboortejaar
Lagere school Het Opwermerke: maximum 12 leerlingen per leerjaar

Eigen opvoedingsproject

Door te klikken op onderstaande knop kan je ons nieuwe opvoedingsproject bekijken.

In februari en maart 2020 hebben we dit voorgesteld op een infoavond!

Schoolreglement

Door te klikken op de onderstaande knoppen kan u het schoolreglement, de brochure onderwijsregelgeving en onze infobrochure voor dit schooljaar downloaden en lezen.

Een overzicht

Schoolfacturatie

1.

 • Periode september – oktober
 • Op datum van 31/10/’21 en wordt meegegeven na de herfstvakantie

2.

 • Periode november – december
 • Op datum van 31/12/’21 en wordt meegegeven na de kerstvakantie

3.

 • Periode januari – maart
 • Op datum van 31/03/’22 en wordt meegegeven na de paasvakantie

4.

 • Periode april – mei
 • Op datum van 31/05/’22 en wordt meegegeven in juni.

5.

 • 6de leerjaar + schoolverlaters: MTZ / activiteiten juni
 • Op datum van 30/06/’22 en wordt bezorgd op het einde schooljaar.