Alles wat je over onze school moet weten

Algemene info

Schoolbestuur

Onze school is één van de twaalf scholen van de scholengemeenschap “K.O.D.B.” (Katholiek Onderwijs Dekenaat Bilzen). Deze twaalf scholen behoren tot eenzelfde schoolbestuur (vzw K.O.D.B)

vzw K.O.D.B.
schoolstraat 45
3740 Bilzen
T: 089/79.18.96
kodb@telenet.be
www.kodb.be 

Op de site vind je ook info over GDPR en AVG. Scroll vervolgens in dat tabblad naar beneden en je kan het document openen door op “bijlage” te klikken.

Schoolraad

De schoolraad is samengesteld met vertegenwoordigers van

Ouders

 • Nederwijsje: Dhr. Jurgen Vanspauwen
 • Opwermerke: Mevr. Anouk Vastbinder

Leerkrachten

 • Nederwijsje: Mevr. Lidy Ketelslegers
 • Opwermerke: Dhr. Guido Wijnen, voorzitter

Lokale gemeenschap

 • Neder: Mevr. Anja Vanspauwen
 • Werm: Dhr. Daniel De Schaetzen
Nieuwigheden

Voor het nieuwe jaar 2022 -2023

01.

Bijdrageregeling  

 • Indexaanpassing:
  • maximumfactuur voor kleuters wordt € 50 en voor de lagere school € 95
  • maximumbedrag extra-muros bedraagt dit schooljaar € 480,00.

 

02.

Inschrijvingen

De inschrijvingen voor het schooljaar 2023 2024 zullen online verlopen. Informatie hierover volgt nog.

03.

Taalscreening bij de 5-jarige kleuters

In oktober wordt er bij de oudste kleuters een taalscreening afgenomen. Eventueel volgt een  taaltraject.

04.

Nieuwe toelatingsvoorwaarden gewoon lager onderwijs

Vanaf 1 september 2021 zijn er nieuwe toelatingsvoorwaarden voor het gewoon lager onderwijs. De klassenraden van kleuter- en lager onderwijs krijgen een belangrijke rol bij de overgang naar lager onderwijs.

05.

Gebruik van (sociale) media

Wij respecteren de privacy van onze leerlingen, ouders en personeelsleden op  (sociale) media. Neem je deel aan  (sociale) media van de school, dan verwachten we dat je ieders privacy respecteert. Ook verwachten we dat je je houdt aan de gedragsregels die wij samen met de participatieorganen op school hebben opgesteld.

06.

Decreet inschrijvingsrecht

De maximumcapaciteit van onze vestigingsplaatsen is als volgt bepaald:

Het Nederwijsje: maximum 50 kleuters en maximum 90 leerlingen lagere school
Kleuterschool Het Opwermerke: maximum 50 kleuters
Lagere school Het Opwermerke: maximum 12 leerlingen per leerjaar

Eigen opvoedingsproject

Door te klikken op onderstaande knop kan je ons nieuwe opvoedingsproject bekijken.

In februari en maart 2020 hebben we dit voorgesteld op een infoavond!

Schoolreglement

Door te klikken op de onderstaande knoppen kan u het schoolreglement, de brochure onderwijsregelgeving en onze infobrochure voor dit schooljaar downloaden en lezen.

Een overzicht

Schoolfacturatie

1.

 • Periode september – oktober
 • Op datum van 31/10/’21 en wordt meegegeven na de herfstvakantie

2.

 • Periode november – december
 • Op datum van 31/12/’21 en wordt meegegeven na de kerstvakantie

3.

 • Periode januari – maart
 • Op datum van 31/03/’22 en wordt meegegeven na de paasvakantie

4.

 • Periode april – mei
 • Op datum van 31/05/’22 en wordt meegegeven in juni.

5.

 • 6de leerjaar + schoolverlaters: MTZ / activiteiten juni
 • Op datum van 30/06/’22 en wordt bezorgd op het einde schooljaar.