Bijdrage regeling

Verplichte activiteiten per klas

 

1ste leerjaar

2de leerjaar

Schoolreis

€ 25,00

€ 25,00

Sportdag

€ 3,00

€ 3,00

Zwemmen (€ 1,50/beurt) ± 10x

€ 15,00

€ 15,00

Occassionele activiteiten / uitstappen

€ 42,00

€ 42,00

Totaal schooljaar 2018- 2010

€ 85,00

€ 85,00

 

 

3de leerjaar

4de leerjaar

Schoolreis

€ 25,00

€ 25,00

Sportdag

€ 3,00

€ 3,00

Zwemmen (€ 1,50/beurt) ± 15x

€ 15,00

€ 15,00

Occassionele activiteiten / uitstappen

€ 42,00

€ 42,00

Totaal schooljaar 2017 – 2018

€ 85,00

€ 85,00

 

 

5de leerjaar

6de leerjaar

Schoolreis

€ 25,00

€ 25,00

Sportdag

€ 3,00

€ 3,00

Zwemmen (€ 1,50/beurt) ± 10x

€ 15,00

Schaatsen

€ 10,00

€ 10,00

Occasionele activiteiten / uitstappen

€ 32,00

€ 47,00

Totaal schooljaar 2017 – 2018

€ 85,00

€85,00

  • Prijzen zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen
  • Een nieuw turn T shirt is te verkrijgen tegen € 7,50 per stuk en een rood turnbroekje tegen € 5,00 per stuk.

Niet verplicht aanbod

Vestiging 3: Het Opwermerke
Middagtoezicht € 0,30/dag
Tijdschrift Averbode lager € 38,00 (jaarabonnement)
Vakantieboeken Averbode € 7,00
Vakantieoefenboeken (oudste kls t/m 4e lj.) € 7,00
Vakantieoefenboek (5e en 6e lj. ) € 11,00
Vakantieblaadjes € 7,00
Nieuwjaarsbrieven € 0,75
………

Extra muros activiteiten – max. € 435 voor de ganse schoolloopbaan