Verkeer en veiligheid

  • Kleuters kunnen omwille van de verkeersveiligheid niet met hun fiets met steunwielen, step of driewieler naar school komen gezien de steile afrit.
  • Zet uw kleuter steeds in een veilige kinderstoel en laat ze de veiligheidsgordel dragen. Geef zelf het goede voorbeeld
  • Oversteken aan de school gebeurt steeds over het zebrapad.
  • Gebruik ook steeds het voetpad en/of het fietspad zoals het hoort. Zo leren de kleuters goede en veilige verkeersgewoontes aan.
  • Alle kleuters krijgen in de school een fluo-vestje. Het is de bedoeling dat de kleuters dit alle dagen dragen: om naar school te komen, om naar huis te gaan en tijdens de lesuren voor de leerwandelingen. 

Bij klasuitstappen waarbij de ouders de kleuters met de auto vervoeren gelden de volgende regels:

  • in geval van occasioneel vervoer mag een +3 jarige voorin vervoerd worden, maar enkel in een aangepast zitje.
  • achterin is de gordel voldoende, nu ook weer enkel voor +3 jarigen. Deze uitzondering geldt echter niet voor de kleuters van de bestuurder die zogezegd occasioneel worden vervoerd. Zij moeten (als inzittende van hun ouders) wel in een aangepast zitje vervoerd worden.
  • Kleuters jonger dan 3 jaar en kleuters kleiner dan 1.10 moeten altijd in een kinderzitje vervoerd worden.