Allerlei

 • Breng je kleuter tijdig naar school. De kleuter wordt afgegeven aan de juf die aan het hek staat. 
 • Kleuters mogen niet voor het belsignaal afgehaald worden. In zéér uitzonderlijke gevallen kan dit wel, doch de leerkracht steeds vooraf verwittigen (mét een briefje de dag voordien of ’s morgens).
 • Kleuters gaan naar het toilet voor ze naar school komen.
 • De kleuterleidster kan u spreken na afspraak, voor of na de schooluren, nooit tijdens de schooluren (uitzonderlijk ’s middags).
 • Speelgoed, knuffels e.d. meebrengen is verboden daar wij géén verantwoordelijkheid kunnen dragen bij verlies of vernieling. De kleuters krijgen steeds een briefje mee als ze wel iets mogen meebrengen.
 • Inschrijvingsbriefjes e.d. tijdig mee terug geven. Let op de datum die vermeld wordt. Zet er steeds een datum en handtekening op.
 • Slechts in zéér uitzonderlijke gevallen en mét een aan de leidster gericht doktersattest mogen de kleuterleidsters medicatie in de klas toedienen.
 • Indien er na een ongelukje schoolkledij meegegeven wordt, gelieve deze zo vlug mogelijk gewassen mee terug te geven.
 • Indien er in de loop van het schooljaar verandering komt in uw gezinssituatie, gelieve dit schriftelijk te melden aan de kleuterleidster vb. geboorte, nieuw adres, nieuw telefoonnummer …
 • Gelieve alle kledij, boekentas, brooddozen … van uw kleuter te tekenen met naam en voornaam.
 • In onze klas leren we ook een aantal liedjes, versjes en dansjes. Deze bundelen we in een farde die we op regelmatige tijdstippen aan de kleuters mee naar huis geven om thuis in te kijken en te kleuren. Op het einde van het schooljaar moet de farde wel in de school blijven. De liedjes, versjes en dansjes krijgt U wel mee naar huis. U mag natuurlijk ook zelf een mooie ringmap A4-formaat aan uw kleuter meegeven die goed herkenbaar is. Schrijf dan de naam en voornaam op de farde. Op het einde van het schooljaar krijgt U deze map terug en kan ze voor het volgende schooljaar opnieuw gebruikt worden.
 • Tekeningen, schilderwerkjes … worden per trimester gebundeld en krijgt uw kleuter dan mee naar huis.
 • Knutselwerkjes die de kleuters mee krijgen, worden niet mee terug gebracht.
 • Geef uw kleuter éénmaal per jaar een doos papieren zakdoekjes mee naar school. Zodoende zijn er altijd zakdoeken in voorraad voor de vuile neusjes en bij verkoudheden. Een pak vochtige doekjes is ook altijd welkom voor de vuile mondjes en handen.
 • Gelieve uw kleuter een foto mee te geven op pasfotoformaat. Dit hoeft dus géén echte pasfoto te zijn.
 • De ‘kleuters van de dag’ staan in voor allerlei werkjes zoals: vuilbakken leeg maken, deuren sluiten, orde controleren … Deze 2 kleuters krijgen ’s avonds een knuffel mee naar huis, dit zijn ‘Mieneke Poes’ of ‘Bruintje de Beer’. De kleuters kunnen er thuis mee spelen, maar brengen deze knuffels’s anderendaags wel terug mee naar school voor de volgende kleuters. Vuile knuffels mogen jullie steeds wassen.
 • Iedere kleuter heeft in de klas ook zijn eigen kenteken vb. poes, zon … Dit hangt zowel bij de tekeningen, de kapstokken, aanwezigheidslijst … De juf hangt dit ook aan de boekentas zodat jullie weten welk het kenteken van uw kleuter is.
 • Heeft u een bericht of mededeling voor de juf, geef dan een briefje mee aan uw kleuter zodat hij/zij dit in de klasbrievenbus kan steken.
 • Na de speeltijd controleren we wat er zoal in de brievenbus steekt. Ook leuke tekeningen zijn welkom in deze brievenbus.