Schoolregelement

Door te klikken op de onderstaande links, kan u het schoolreglement, de brochure onderwijsregelgeving en onze infobrochure voor dit schooljaar downloaden en lezen.

1.2.1 SCHOOLREGLEMENT 01-09-2020-met voorblad.docx

1.2.2 Brochure onderwijsregelgeving

1.3.2 Infobrochure 2020 2021.docx