Op zoek naar middagtoezicht(st)er in Het Opwermerke

In de lagere school van Het Opwermerke zoeken we iemand om het middagtoezicht te houden.  We zoeken iemand die als vrijwilliger aan de slag gaat. Een vrijwilligersvergoeding wordt hiervoor voorzien.

Taakomschrijving

 • Je staat in voor het toezicht in de eetzaal en op de speelplaats
 • Je staat in voor het klaarzetten en opruimen van de eetzaal
 • Je houdt toezicht op de leerlingen volgens de afspraken in de school

 

Profiel

 • Je spreekt Algmeen Nederlands
 • Je kan goed met kinderen omgaan
 • Je hebt een verzorgd voorkomen
 • Je bent discreet
 • Je bent stipt en betrouwbaar
 • Je bent contactvaardig en kan je aanpassen aan veranderende omstandigheden

Voor te leggen

 • Geen specifieke diploma’s, een attest of bewijs van een opleiding of vorming in verband met de opvoeding van kinderen is een meerwaarde
 • Bewijs van goed gedrag en zeden model 2

Indien je interesse hebt, gelieve je sollicitatie te mailen naar directie@nederwijsje-opwermerke.be