Nieuwsbrief 23 november 2015

 NIEUWSBRIEF 23 november 2015

 

Beste ouders,

 

Ik zou jullie nog wat data en info willen meegeven in verband met de komende activiteiten die reeds een geruime tijd gepland zijn.

–          Woensdag 25 november 2015: Pedagogische studiedag: voor de leerlingen betekent dit geen school.

–          Donderdag 10 december 2015: Rapport en oudercontact voor de leerlingen van het tweede leerjaar tot en met het zesde leerjaar. Verdere info volgt.

–          Donderdag 24 december 2015 om 18u : Kerstviering met kerstspel  in de zaal verzorgd door de leerlingen van onze school “Het Opwermerke. “

 

Ter herinnering!

Inzameling lege batterijen!

  • Na de kerstvakantie start er via de scholen een nieuwe inzameling van lege batterijen. Per kilo lege batterijen krijgen we dubbele punten. Met die punten kunnen we dan prijzen winnen. (vb. spelmaterialen, … )

 

Proficiat voor het opvolgen van de afspraken die we gemaakt hebben rond het vieren van verjaardagen. (Hieronder vinden jullie nog even de gemaakte afspraken.)

 

Een verjaardag vieren

  • Een verjaardag vieren is voor iedere kleuter of lagere schoolkind, een feestelijk gebeuren. Daarom kunnen we wel aanvaarden dat u (desgewenst!) een kleine traktatie voorziet met bvb. een stukje cake of met een pakje droge koekjes. Een stukje fruit is wellicht nog beter.
  • We geven echter zeker geen snoepjes, geen leuke spulletjes, geen speelgoed mee! Geschenken van deze aard, zullen terug meegegeven worden naar huis. U begrijpt dat dit zowel voor het kind als voor de leerkracht een pijnlijke kwestie kan zijn. Niemand hoeft zich trouwens verplicht te voelen om iéts mee te geven: een verjaardag kan evengoed in de klas gevierd worden met een feestelijk liedje of een andere bijzondere activiteit. Hoe dan ook: hou het zo eenvoudig mogelijk.

Met vriendelijke groeten,

Directie en leerkrachten