Het verhaal van Bartimeüs in een filmpje

Meester Harmen heeft met zijn leerlingen het verhaal van Bartimeüs uitgetekend en gemonteerd in een filmpje.

Het verhaal van de blinde man aan de rand van de weg is op dit ogenblik erg actueel. Het is dit jaar ook het jaarthema in alle katholieke lagere scholen.

https://www.youtube.com/watch?v=2oO0o4JTdaU&feature=youtu.be