Nieuwsbrief 1 september 2015

 

Beste ouders,

 

Op deze eerste september willen wij u danken voor het vertrouwen dat u in onze school stelt en wij wensen dan ook iedereen van harte een goede start en een heel fijn schooljaar toe. Voor de meesten onder u is het een blij weerzien geworden en wij hopen dat de nieuwelingen zich snel thuis zullen voelen in onze school.

 

Ook dit jaar heeft het schoolbestuur mij aangesteld als directeur van jullie school.

Net zoals afgelopen schooljaar zal ik mij samen met de leerkrachten ten volle inzetten om kwaliteitsvol onderwijs aan te bieden aan de kinderen van onze school. De afgelopen weken heb ik kunnen vaststellen dat er in de drie vestigingen enorm hard gewerkt is door ouders, leerkrachten en poetspersoneel om de klassen en de speelplaatsen een nieuwe frisse look te geven om het nieuwe schooljaar prettig te kunnen starten.

Zo werd er gedurende de vakantie door de ouderraad van Werm

  • een vloer gelegd op de zolder waardoor de school een mooie opbergruimte rijker is.
  • het struikgewas voor de school verwijderd en plaatste de gemeente twee zitbanken. Op deze manier ontstond er een rustpunt vlak voor onze school.
  • het onkruid op de speelplaatsen verwijderd en kregen de spelletjes op de speelplaats een nieuw kleurtje.

Via deze nieuwsbrief zou ik dan ook iedereen willen bedanken die de handen uit de mouwen heeft gestoken ten voordele van de school.

 

 

Op het secretariaat wordt de laatste hand gelegd aan een infoboekje met praktische regelingen. Dit krijgt u zo snel mogelijk in uw bezit.

 

Op deze eerste schooldag geef ik alvast enkele data mee:

Maandag 7 september 2015

Ouderavondlager onderwijs Opwermerke: om 19.00

 

Dinsdag 22 september 2015

Ouderavond kleuteronderwijs Opwermerke: om 19.30

 

Woensdag 16 september 2015:

Eucharistieviering in de kerk van Werm om 9u

 

 

Directie en leerkrachten