NIEUWSBRIEF: 23 januari 2015: Schaatsen 5de en 6de leerjaar

Beste ouders,

Maandag 2 februari 2015 hebben de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar de gelegenheid om te schaatsen op de schaatsbaan te Hasselt, onder begeleiding van de leerkracht. De kostprijs voor het vervoer en de schaatsbeurt bedraagt € 8,40.

Wie ook nog schaatsen huurt, betaalt € 9,50.

De bus vertrekt om 12u05 aan de school in Werm en rijdt via de Nederstraat en Romershoven naar Hasselt.  De leerlingen schaatsen tot 14u45. Omstreeks 15u00 vertrekken zij in Hasselt en maken dan de rit omgekeerd.

Gelieve onderstaand strookje ingevuld mee te geven. Vergeet niet de schoenmaat te noteren.

Nog enkele tips :

–   voorzie de kinderen van warme kledij

–   handschoenen zijn verplicht omwille van de veiligheid

–   waardevolle voorwerpen worden thuisgelaten. De school is niet verantwoordelijk voor verloren voorwerpen.

Wij wensen de kinderen veel schaatsplezier en danken u voor uw medewerking.

Met vriendelijke groeten,

Jan Daenen

directeur Nederwijsje – Opwermerke
Nederstraat 30, 3730 Hoeselt
Tel. GSM: 0478 71 27 13

Ondergetekende, mama/papa van __________________________________      klas : _______

geeft zijn/haar zoon/dochter de toelating om te gaan schaatsen in schoolverband op

02/02/2015

Ik betaal (via schoolrekening)   O   € 8,40 (vervoer + inkom)

O   € 9,50 (vervoer + inkom + huur van de schaatsen)

 

Schoenmaat : __________________             Mijn dochter/zoon   O kan schaatsen
O kan niet schaatsen.

 

Datum en handtekening: ______________________