Bijdrage regeling

Verplichte bijdrage per klas

 

2,5 +
3-jarigen

4-jarigen

5-jarigen

Occasionele activiteiten
vb. toneel, schoolreis, …

€ 42,50

€ 39,50

€ 39,50

Rollebolle

€ 3,00

€ 3,00
Kleuterturnen (5 x € 0,50/keer)

€ 2,50

€ 2,50

€ 2,50

Totaal schooljaar 2021- 2022

€ 45,00

€ 45,00

€ 45,00

Prijzen onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Niet verplicht aanbod

Vestiging 2: Kleuterschool Werm
Middagtoezicht € 0,35/dag
Tijdschrift Averbode kleuters € 36,00 (jaarabonnement)
Vakantieboeken Averbode € 7,00
Vakantieoefenboeken (oudste kls t/m 4e lj.) € 7,00
Vakantieblaadjes 5-jarige kleuters € 7,00
………

Extra muros activiteiten – max. € 450,00 voor de ganse schoolloopbaan