Jongste kleuters

Jongste kleuters en eerste kleuterklas met juf Jannicke :

klas juf Marijke

Jongste kleuters :

2.5 jarige kleuters

Eerste kleuterklas :

3 jarige kleuters

Informatie voor de jongste kleuters:

jules-boekentas5

Hallo, ik ben JULES en ik ben heel blij dat jij naar onze school komt.

De eerste dag op school is alles een beetje vreemd: de juf, het speelgoed, de andere kindjes,……. misschien mis je mama en papa een beetje en misschien moet je wel een beetje huilen. Maar al gauw gaat het beter en dan wordt het reuzeleuk, daar zorg ik samen met de juffen voor!!!!!

We gaan naar mooie verhaaltjes luisteren, liedjes zingen, dansen, tekenen en schilderen, en nog heel veel meer leuke dingen.

Ik wacht op jou,

tot gauw,

 

Jules

P.S. Hieronder vinden je mama en papa allerlei woordjes in alfabetische volgorde. Bij elk woordje staat een beetje uitleg over de praktische gang van zaken. Zo weet je al heel veel vóór je naar ons klasje komt.

 • Adres: onze school ligt in de Bovenstraat nr. 30. De hoofdschool en het kantoor van de directie bevinden zich aan de Nederstraat 30 in Hoeselt (O.L.Vrouwparochie).
 • Bewegingsopvoeding: de kleuters hebben 2 maal per week een uurtje bewegingsopvoeding. Er is hiervoor geen speciale kledij nodig.
 • Brengen en afhalen: u mag uw kindje elke dag tot in de gang brengen. Uit ervaring weten we dat het best is voor iedereen en vooral voor de kindjes dat u kort afscheid neemt van uw kleuter met de boodschap dat u hem/haar straks weer ophaalt. Net zoals in de lagere school worden de kleuters op tijd verwacht op school. Na schooltijd wacht u in de oprit tot de bel gaat en dan mogen jullie tot aan het overdekte zaaltje komen waar de kleuters wachten. De bedoeling hiervan is dat de dag in de klas gezellig en rustig kan worden afgesloten zonder dat kindjes hun mama of papa al zien en heel ongeduldig worden.
 • Dagschema: vanaf 07u00 kan je in de opvang terecht.

                    van 08u25 tot 08u40: opvang door de juf op de speelplaats

                    van 08u40 tot 10u00: activiteiten

                    van 10u00 tot 10u20: toiletbezoek, hapje en drankje

                    van 10u20 tot 10u45: speeltijd

                    van 10u45 tot 12u15: activiteiten

                    van 12u15 tot 13u15: middagpauze

                    van 13u15 tot 14u00: activiteiten

                    van 14u00 tot 14u05: toiletbezoek

                    van 14u05 tot 14u20: speeltijd

                    van 14u20 tot 15u10: activiteiten

                    woensdagnamiddag: vrij

                    na schooltijd is er opvang tot 18u

 • Directeur:  Jos Gregoor
 • Drank: wij verkopen geen drank op school. U mag dus zelf iets  meegeven voor de pauzes en eventueel (als u kleuter blijft eten) voor ‘s middags. Water en melk zijn natuurlijk het gezondst. Omwille van het milieu geven we de voorkeur aan navulbare flesjes, liefst met een drinkstop.
 • Eten: ekel vóórmiddag is er gelegenheid om een hapje te eten. Wij proberen het eten van fruit te stimuleren en anders liever een extra boterhammetje dan een koek. Goede eetgewoonten aanleren aan  jonge kinderen is heel belangrijk want ze zijn bepalend voor hun eetgedrag als volwassenen. Geef vooral niet te veel mee, 2 tussendoortjes per dag zijn voldoende. ’s Middags kunnen de kleuters hun boterhammetjes opeten onder begeleiding van J. Davina. Stop de boterhammetjes liefst in een doosje (met naam) en niet in milieuonvriendelijk aluminiumfolie.
 • Fietsen: tijdens de speeltijd hebben de kleuters de kans te fietsen op de driewielers van de school. Het eigen fietsje mag ook meegebracht maar omwille van plaatsgebrek kunnen we die fietsjes niet binnen zetten.
 • Fluovestjes: alle kleuters krijgen op school een fluovestje in bruikleen. Het is de bedoeling dat de kleuters hun vestje dragen om naar school te komen, om naar huis te gaan en tijdens leerwandelingen met de klas.
 • Fruit: elke woensdag houden we fruitdag. Dat betekent dat de kleuters enkel fruit mogen meebrengen als tussendoortje. Wij schillen en snijden het fruit maar het kan een grote hulp zijn als u dat thuis al doet.
 • Inschrijven: uw kleuter kan ingeschreven worden op het secretariaat, Nederstraat 30, Hoeselt bij de directie (graag een seintje op voorhand). Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont (trouwboekje of geboortebewijs of bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister of reispas …..)r. Kleuters mogen pas ingeschreven worden vanaf de dag dat ze 2 jaar en 6 maanden oud zijn. Ze mogen naar school komen vanaf de instapdatum na hun inschrijving. De instapdata zijn de volgende:

             -de eerste dag na de zomervakantie

             -de eerste dag na de herfstvakantie

             -de eerste dag na de kerstvakantie

             -1 februari

             -de eerste dag na de krokusvakantie

             -de eerste dag na de paasvakantie

             -de eerste dag na O.H. Hemelvaart.

             Kleuters ouder dan 3 jaar mogen onmiddellijk starten.

 • Juffen: peuterklas en 1ste kleuterklas: Marijke Lux en Jannicke Claesen

           2de kleuterklas en 3de kleuterklas: Karin Martens en Jannicke Claesen

 • Jules: Jules is de klaspop en de grote vriend van alle kleuters. Samen met Jules werken we aan de totale ontwikkeling van uw kleuter. U zal regelmatig een “Zoef-blaadje” te zien krijgen met info, tips, liedjes en versjes i.v.m. het thema waarrond we werken in de klas, soms ook met de vraag één of ander voorwerp mee te brengen. Als u kleuter jarig is mag Jules één nachtje komen logeren, hij brengt zijn pyama mee. Wil u dan samen met uw kleuter goed voor hem zorgen?
 • Kindje van de dag: elke dag is 1 kleuter “kindje van de dag”. Dit kindje mag na het morgengebed het kaarsje uitblazen, een briefje van de scheurkalender trekken, nakijken wie afwezig is,……. en is dus een beetje hulpjuf.
 • Kledij: er is geen speciale kledij nodig, ook niet voor de lessen bewegingsopvoeding. Als dat voor een bepaalde gelegenheid wel nodig is laten we dat weten via een briefje. Er wordt op school regelmatig met verf gewerkt (schilderen, stempelen,….). Voor het schilderen dragen de kleuters wel een schortje maar een ongelukje is gauw gebeurd. Het is dus best dat uw kleuter kledij draagt waarin hij/zij zich vrij voelt en niet te bang moet zijn om ze vuil te maken. Jasjes kan u best tekenen want die lijken vaak heel erg op elkaar (denk maar aan jeansjasjes) en jonge kleuters kennen niet altijd hun eigen kledij. Vingerhandschoentjes vinden we voor de jongste kleuters niet zo’n goed idee, is vrij moeilijk om aan te doen.
 • Medicatie: als u kleuter medicijnen moet innemen op school wil u dat dan zelf melden aan de juf en het formulier door de dokter ingevuld afgeven.
 • Opvang: er wordt in onze parochie voor- en naschoolse opvang georganiseerd door het OCMW en dus niet door de school zelf. Deze gaat door vanaf 07u00 tot 18u00. U kan een folder met verdere info verkrijgen op school.
 • Oudercomité: dit is een groep enthousiaste ouders die allerlei activiteiten organiseren om de school te steunen. Nieuwe leden zijn altijd welkom. Meer info vindt u in de schoolbrochure.
 • Oudercontacten: in mei organiseren we een openklasdag of -avond voor alle kleuters die in de loop van het volgende schooljaar mogen instappen en hun ouders. In het begin van het schooljaar gaat er een ouderavond door en op het einde van het schooljaar is er een individueel oudercontact om u specifiek over uw kleuter te informeren.
 • Pampers: kleuters die nog niet zindelijk zijn en nog helemaal niet op het potje gaan doet u best gewone pampers aan. Een pamperbroekje is handig voor kleuters die wel al eens op het potje of op de wc pipi doen. Voor ons is het makkelijk als u gewone pampers meegeeft als reserve omdat we dan uw kindje niet helemaal moeten uitkleden om de pamper te vervangen (er bestaan ondertussen ook pamperbroekjes met sluiting opzij  !!!).
 • Schooltasje: in het schooltasje stopt u zoals eerder vermeld een hapje en een drankje en voor de jongsten een reservebroekje. Het is ook handig en goed voor het zelfbeeld van de kleuter dat hij/zij het tasje zelf kan open en dicht doen.
 • Schooluren: zie dagschema
 • Snoep: wij willen een snoeparme school zijn en vragen dat kleuters geen  snoep meebrengen.
 • Speelgoed: in principe wordt er geen speelgoed van thuis mee naar school gebracht, dat levert alleen maar problemen op als het kwijt geraakt of stuk. Jonge kleuters mogen natuurlijk wel hun knuffeltje meebrengen, dat kan hen troosten als ze het wat moeilijk hebben. Sommige kindjes vinden het prettig om een foto van mama en papa bij te hebben.
 • Verjaardagen: als kleuters jarig zijn trakteren ze op een cake of wafeltjes en iets om te drinken. We maken er een gezellig feestje van in de klas met alles wat er bij hoort: een kroon, kaarsjes, verjaardagsliedjes,…. Er worden dus geen cadeautjes uitgedeeld aan de andere kleuters of aan de juffen. Makkelijk toch?!!
 • Veiligheid: het is belangrijk dat u zelf het goede voorbeeld geeft zoals bijvoorbeeld steeds oversteken op het zebrapad, niet parkeren op het zebrapad of het voetpad, fluovestjes dragen,….
 • Zindelijkheid: zie “pampers”

Als u nog meer vragen hebt kan u altijd terecht bij de juffrouw in de klas.

Wij hopen op een prettige samenwerking!

Jules en de juf