Naar huis in de rij

Omwille van de huidige maatregelen i.v.m. corona worden alle kleuters ’s morgens gebracht via de poort aan het sportplein en daar ook ’s avonds terug opgehaald.

 

Na de school gaan alle kleuters met de rij naar huis. Er wordt niemand aan het hek afgehaald. De leerkrachten begeleiden 1 rij naar de Proefbosstraat en 1 rij naar het plein.

Kleuters die niet tijdig afgehaald worden door hun ouders, op de afgesproken plaats, gaan mee terug naar de school. Ze worden nooit aan andere mensen of andere ouders meegegeven zonder een voorafgaande afspraak met de kleuterleidster of de directeur. Op de speelplaats van de school wacht de opvangjuf met de andere kinderen die niet naar huis gaan maar gebruik maken van de opvang ‘De Dolfijn’. Indien u dus te laat bent, kan u uw kleuter afhalen in ‘De Dolfijn’. Voor informatie omtrent deze opvang kan u zich wenden tot het OCMW van Hoeselt of een brochure vragen aan de opvangjuf.

Om alles in goede banen te leiden, kan u bij de juf een kaartje krijgen met een “Dolfijn” en de naam van je kind er op. Indien uw kleuter naar de opvang moet steekt u dit kaartje ’s morgens in de boekentas zodat er geen discussie mogelijk is.