Inschrijving van de kleuters

Zaterdag 7 maart 2020 van 10.00 tot 12.00 open klasdag. U kan die dag uw kleuter inschrijven!

Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont (de kids-ID, het trouwboekje, het geboortebewijs, een identiteitsstuk van het kind zoals een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, een reispas …).
Ze worden in de school toegelaten vanaf de instapdatum na hun inschrijving.
De instapdata zijn de volgende:

  • de eerste schooldag na de zomervakantie
  • de eerste schooldag na de herfstvakantie
  • de eerste schooldag na de kerstvakantie
  • de eerste schooldag van februari
  • de eerste schooldag na de krokusvakantie
  • de eerste schooldag na de paasvakantie
  • de eerste schooldag na O.L.H.-Hemelvaart

Kleuters ouder dan 3 jaar mogen onmiddellijk starten.
Bij de inschrijving dient schriftelijk bevestigd te worden dat het kind niet in een andere school is ingeschreven.