Extra hulp en begeleiding in onze klas

  • In onze klas zijn er een aantal uren extra hulp en verzorging voorzien. Hiervoor kunnen we rekenen op de hulp van een kinderverzorgster.
  • ZORG: een extra hulplijn is er voorzien in samenwerking met de zorgcoördinator en de klastitularis.
  • Bewegingsopvoeding: hiervoor kunnen we iedere week gedurende 2 lestijden beroep doen op een turn-kleuterjuf.

Indien U extra uitleg wil of vragen heeft i.v.m. de begeleiding en hulp in de kleuterklas, kan U altijd terecht bij de directie, de klastitularis of de bevoegde leerkrachten.