Belangrijke data

Oudercontact kleuters

Een eerste infoavond is voorzien op maandag 11 september 2017 om 19u30.

Donderdag 23 november 2017: Kleuters 3KN
Woensdag 13 december 2017: Kleuters 1/2 KN
Donderdag 22 maart 2018: Kleuters 3KN
Woensdag 23 mei 2018: Kleuters 1/2 KN

U wordt hiervoor uitgenodigd via een nieuwsbrief waarin de juiste uren worden meegedeeld. De schriftelijke inschrijving gebeurt via de klastitularis. 

Oudercontact/rapport lager onderwijs

Een eerste infoavond is voorzien op dinsdag 05 september 2017

donderdag 28 oktober 2017: oudercontact 1ste leerjaar

dinsdag 21 november 2017: oudercontact 2de t.e.m. 6de leerjaar

dinsdag 6 februari 2018: oudercontact

U wordt hiervoor uitgenodigd via een nieuwsbrief waarin de juiste uren worden meegedeeld. De schriftelijke inschrijving gebeurt via de klastitularis.

Indien nodig kan er altijd een oudercontact aangevraagd worden door de klastitularis of de ouders.

Conferenties

Woensdag 4 oktober 2017
Woensdag 6 december 2017
Woensdag 17 januari 2018

Activiteiten

Pizzaverkoop : vrijdag 10 november 2017
Kinderfuif (org. O.R.) : vrijdag 27 oktober 2017
Grootouderdag kleuters : donderdag 16 november 2017
Mini-kersthappening : Woensdag 20 december 2017
Eetdag (org. O.R.) : zondag 28 januari 2018
Openklasdag kls °2016 : zaterdag 3 maart (10u.-12u.)
Schoolfeest : vrijdag en zaterdag 16 – 17 maart 2018
Binnenspeeltuin – kleuters : vrijdag 30 maart 2018
1ste communie : zondag 6 mei 2018 (Hoeselt Centrum)
Vormsel : zaterdag 12 mei 2018 (Romershoven)
Schoolreis 1e t/m 6e lager : donderdag 21 juni 2018
Springkastelen kleuters : donderdag 21 juni 2018
Afscheid 6de leerjaar : woensdag  27 juni 2018

VAKANTIES en VRIJE DAGEN

Eerste trimester

Conferentie                          :  woensdag 4 oktober 2017

Herfstvakantie                     : van maandag 30 oktober 2017 tot en met zondag 5 november 2017

Conferentie                          :  woensdag 6 december 2017

Kerstvakantie                       : van maandag 25 december 2017 tot en met  zondag 7 januari 2018

 

Tweede trimester

Conferentie                          :  woensdag 17 januari 2018

Krokusvakantie                    : van maandag 12 tot en met zondag 19 februari 2018

Facultatieve verlofdag         :  woensdag 7 maart 2018

Paasvakantie                        :  van maandag 2 tot en met zondag 15 april 2018

 

Derde trimester

Facultatieve verlofdag             :  maandag 30 april 2018

Facultatieve verlofdag            :   woensdag 9 mei 2018

O.L.H. – Hemelvaart              :  donderdag 10 mei 2018

Vrijaf (Brugdag)                     :  vrijdag 11 mei 2018

Pinkstermaandag                  :  maandag 21mei 2018

 

De zomervakantie begint op zaterdag 30 juni 2018