Voor- en naschoolse opvang “Dol-fijn”

Opvanglocaties

  • Neder: opvang in Parochiecentrum “De Brug: Nederstraat 57 – (0468/31 41 64)
  • Werm: “kleine zaal” Parochiezaal– Bovenstraat 31– (0471 48 14 40)

Opvanguren

  • ’s morgens van 07u tot begin school
  • ’s avonds en op woensdag vanaf einde schooltijd tot 18u30
  • op woensdagnamiddag worden de kinderen die gebruik maken van de opvang op de Neder om 15u, en de kinderen van onze opvang in Werm om 13u gecentraliseerd in onze opvanglocatie in Hoeselt centrum.
  • inschrijven is verplicht en kan gebeuren bij de begeleidster, mevr.  Annemie Neven via een inschrijvingsformulier of via mail: bko-dolfijn@skynet.be
  • elke wijziging of afmelding moet uiterlijk de dag ervoor voor 13u gebeuren
  • bij laattijdig afmelden/niet opdagen wordt u een boete aangerekend.
  • op schoolvrije dagen (facultatieve verlofdagen en conferentiedagen) wordt er opvang aangeboden bij minstens 3 inschrijvingen. De opvang gaat door in onze centrale locatie in Hoeselt centrum.

Vakantieopvang

Tijdens de grote vakantie en de korte vakanties wordt de opvang centraal georganiseerd in de Beukenlaan 11 te Hoeselt. Geen opvang op wettelijke feestdagen en sluitingsdagen van de kinderopvang.

Tarieven

1ste kind Vanaf 2de kind
Voor-en naschools Half uur € 1,00 € 0,50
1 uur € 2,00 € 1,00
woensdagnamiddag Halve dag max. € 6,00 max. € 3,00
Vakantie-opvang Halve dag max. € 6,00 max. € 3,00
Ganse dag max. € 10,00 max. € 5,00

Inschrijven

Ouders melden zich persoonlijk aan bij de begeleidster van de gekozen opvanglocatie. 

Vragen/bemerkingen

OCMW – Annemie Neven: 089/25.39.79