Verzekering schoolongevallen

De school heeft een polis schoolongevallen afgesloten bij het

 • Interdiocesaan Centrum – Afdeling Hasselt
  Kempische Steenweg 404
  3500 HASSELT
 • Polisnummer: 11/15291240234

Wanneer zich een schoolongeval voordoet dienen er 3 documenten ingevuld te worden. (te verkrijgen bij de klastitularis of op het secretariaat)

1)    Schadeformulier: in te vullen en te ondertekenen door  de ouders, leerkracht of directie.

LET OP: ingeval van ziekenhuisopname kan u beter eerst info inwinnen bij uw eigen hospitalisatieverzekering. Onze verzekeringsmaatschappij betaalt immers niet alle kosten terug (enkel 1x het barema van de mutualiteit)

2)   Geneeskundig getuigschriftin te vullen door de behandelende geneesheer. Er is een apart formulier voor de tandarts. Bezorg deze 2 documenten zo snel mogelijk op het secretariaat van de school zodat er  een dossier geopend kan worden bij onze verzekeringsmaatschappij.

3)    Uitgavenstaat:

 • Invullen van persoonlijke gegevens +  rekeningnummer
 • In te vullen door de mutualiteit
 • Aan dit formulier bevestigt u uw onkostennota’s.

LET OP: 

 • De verzekeringsmaatschappij betaalt nooit rechtstreeks aan de schuldeisers
 • Betaal dus steeds eerst alle rekeningen vooraleer u ze op het secretariaat bezorgt.
 • De verwerkingstijd bedraagt soms een maand vooraleer u de gemaakte onkosten teruggestort krijgt.

Indien het gaat om grote bedragen (naar aanleiding van bijv. operatie), bezorg de rekening/factuur dan zo snel mogelijk op het secretariaat. Op deze manier ontvangt u het geld tijdig voor de vervaldatum van de factuur.