Schoolregelement

Door te klikken op de onderstaande links, kan u het schoolreglement, de brochure onderwijsregelgeving en de infobrochure voor dit schooljaar downloaden en lezen.

1.2.1 SCHOOLREGLEMENT 01-09-2019-met voorblad.docx