Schoolregelement

Door te klikken op de onderstaande links, kan u het schoolreglement, de brochure onderwijsregelgeving en de infobrochure voor dit schooljaar downloaden en lezen.

1.2.1 SCHOOLREGLEMENT 

1.2.2 Infobrochure onderwijsregelgeving

1.3.2 Infobrochure