Nieuwigheden voor het nieuwe jaar 2017 -2018

Bijdrageregeling scherpe maximumfactuur

De bijdrageregeling voor alle kleuters werd gelijkgesteld op € 45,00 per schooljaar. Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen de leeftijdsgroepen. Voor het lager geldt het maximumbedrag van € 85,00 per leerjaar.
Dit schooljaar blijft dit ongewijzigd.

Bijdrageregeling minder scherpe maximumfactuur

Indexaanpassing: maximumbedrag extra-muros bedraagt dit schooljaar € 425,00

Drankverkoop tijdens de middagpauze 

Omdat we als school voor een gezonde levensstijl willen kiezen, hebben we geopteerd dat er geen drank meer verkocht wordt tijdens de middagpauze. De leerlingen dienen zelf hun drank mee te brengen, bij voorkeur water.

Decreet inschrijvingsrecht 

De maximumcapaciteit van onze vestigingsplaatsen is als volgt bepaald:

Het Nederwijsje:

  • maximum 70 kleuters
  • maximum 90 leerlingen lagere school

Kleuterschool Opwermerke:

  • maximum 50 kleuters

Lagere School het Opwermerke

  • maximum 12 leerlingen per leerjaar

Voor het schooljaar 2018 – 2019 starten de inschrijvingen op 01 maart 2018