Nieuwigheden voor het nieuwe jaar 2018 -2019

Bijdrageregeling  minder scherpe maximumfactuur

Indexaanpassing: maximumbedrag extra-muros bedraagt dit schooljaar € 435,00

Schooluren

Om praktische redenen, maar ook om de invulling van onze lestijden efficiënter te laten verlopen zijn de schooluren dit jaar gewijzigd. Voormiddag is er school van 8.40 tot 12.15, namiddag van 13.15 tot 15.10.

Schooltoelagen 

Ook dit schooljaar kunt u voor kleuters en lagere schoolkinderen schooltoelage aanvragen.
De indieningsperiode loopt van 1 augustus tot 2018 tot uiterlijk 1 juni 2019.
We raden aan om zoveel mogelijk aanvragen in te dienen en wij zijn altijd bereid u bij de aanvraag bij te staan. Wie vorig schooljaar een schooltoelage ontving, moet dit jaar hiervoor geen actie ondernemen. Meer info volgt nog.

Decreet inschrijvingsrecht

De maximumcapaciteit van onze vestigingsplaatsen is als volgt bepaald:

Het Nederwijsje: maximum 70 kleuters en maximum 90 leerlingen lagere school
Kleuterschool Het Opwermerke: maximum 50 kleuters
Lagere school Het Opwermerke: maximum 12 leerlingen per leerjaar

Voor het schooljaar 2019 – 2020 starten de inschrijvingen op 1 maart 2019

 

Tucht en ordehandhaving wordt nu “Herstelbeleid”