Nieuwigheden voor het nieuwe jaar 2021 -2022

Bijdrageregeling  minder scherpe maximumfactuur

Indexaanpassing: maximumbedrag extra-muros bedraagt dit schooljaar € 450,00

Niet-recupereerbare kosten bij activiteiten worden tot max. € 10 niet meer terugbetaald.

Middagtoezicht

De bijdrage wordt verhoogd naar € 0,35 per middag wegens toenemende onkosten.

Taalscreening bij de 5-jarige kleuters

In oktober en november wordt er bij de oudste kleuters een taalscreening afgenomen. Eventueel volgt een  taaltraject.

Nieuwe toelatingsvoorwaarden gewoon lager onderwijs

Vanaf 1 september 2021 zijn er nieuwe toelatingsvoorwaarden voor het gewoon lager onderwijs. De klassenraden van kleuter- en lager onderwijs krijgen een belangrijke rol bij de overgang naar lager onderwijs.

Gebruik van (sociale) media

Wij respecteren de privacy van onze leerlingen, ouders en personeelsleden op  (sociale) media.

Neem je deel aan  (sociale) media van de school, dan verwachten we dat je ieders privacy respecteert. Ook verwachten we dat je je houdt aan de gedragsregels die wij samen met de participatieorganen op school hebben opgesteld.

Samenlevingsplan

We zetten ons al jaren in om op een fijne manier te kunnen samenleven. Ondanks deze positieve benadering kan het soms toch eens mislopen. Daarom schreven we per vestiging een samenlevingsplan uit, waarin we duidelijke afspraken hebben over hoe we als school en ouders dit trachten aan te pakken.

samenlevingsplan ’t Nederwijsje

samenlevingsplan Het Opwermerke

Decreet inschrijvingsrecht

De maximumcapaciteit van onze vestigingsplaatsen is als volgt bepaald:

Het Nederwijsje: maximum 50 kleuters en maximum 90 leerlingen lagere school
Kleuterschool Het Opwermerke: maximum 50 kleuters
Lagere school Het Opwermerke: maximum 12 leerlingen per leerjaar