Nieuwigheden voor het nieuwe jaar 2019 -2020

Bijdrageregeling  minder scherpe maximumfactuur

Indexaanpassing: maximumbedrag extra-muros bedraagt dit schooljaar € 440,00

 

Schooltoelagen 

Ook dit schooljaar kunt u voor kleuters en lagere schoolkinderen schooltoelage aanvragen.
De indieningsperiode loopt van 1 augustus tot 2019 tot uiterlijk 1 juni 2020.
We raden aan om zoveel mogelijk aanvragen in te dienen en wij zijn altijd bereid u bij de aanvraag bij te staan. Wie vorig schooljaar een schooltoelage ontving, moet dit jaar hiervoor geen actie ondernemen. Meer info volgt nog.

Decreet inschrijvingsrecht

De maximumcapaciteit van onze vestigingsplaatsen is als volgt bepaald:

Het Nederwijsje: maximum 70 kleuters en maximum 90 leerlingen lagere school
Kleuterschool Het Opwermerke: maximum 50 kleuters
Lagere school Het Opwermerke: maximum 12 leerlingen per leerjaar

Tucht en ordehandhaving wordt nu “Herstelbeleid”