afstuderen 6de leerjaar

Beste ouders

Leerlingen zesde leerjaar

Onderwijzend personeel

Het schooljaar is bijna ten einde, meer nog, jullie kinderen zetten binnenkort de overstap naar het middelbaar onderwijs! Wij nodigen jullie uit voor de uitreiking van de getuigschriften en een gezellig samenzijn op:

WOENSDAG 29 JUNI OM 19.30 UUR IN ZAAL NEDERHEEM

We hopen jullie allen te ontmoeten en wensen de kinderen verder veel geluk toe bij de keuze van hun verdere studies.

Directie & personeel i.s.m. de ouderraad

—————————————————————————————–

Ondergetekende ………………………………………………………………………………

zal met ………… personen aanwezig zijn.

Gelieve de invulstrook zo snel mogelijk terug te bezorgen aan mr. Steven.

Handtekening: ……………………………