Nieuwsbrief 7 december

Beste ouders

Op vrijdag 18 december organiseert de sportdienst van Bilzen voor de leerlingen van het 2de t/m 4de leerjaar een sportinstuif en voor het 5de en 6de leerjaar een zweminstuif in de Kimpel. Wij nemen hieraan deel van 10u30 tot 12u00.

De deelnameprijs bedraagt 1 euro (2de t/m 4de)en 1,5 euro (5de en 6de).(via schoolfacturatie)
Niet vergeten:

  • 2de t/m 4de lj.    –    gemakkelijke kledij en sportschoenen
  • 5de en 6de lj.     –     zwemgerief

Opnieuw willen wij beroep doen op uw bereidwillige medewerking om ons te ondersteunen bij het vervoer van de kinderen. (zie strookje beneden)
Hiervoor bij voorbaat onze oprechte dank.

Ondergetekende ………………………………………………………………… ouder van

……………………………………………………………… geef mijn kind de toestemming

om deel te nemen aan de sport/zweminstuif op vrijdag 18 december 2015.

 

O ik kan brengen om 10.00 uur.

O ik kan halen om 12.10 uur.

O ik kan brengen én halen.                                                                            Handtekening