2de graad Opwermerke: provincies en hoofdsteden inoefenen