Alles met de bal 2de graad

Geachte ouders

 

Maandag 12 oktober 2015 nemen de leerlingen van de 2de graad deel aan het project ALLES MET DE BAL. Dit gebeuren vindt plaats in

sporthal De Kimpel te Bilzen van 13.00 uur tot en met 15.15 uur.

De deelnameprijs bedraagt 2,50 euro en wordt op de

schoolrekening geplaatst.

Niet vergeten: Sportieve kledij

Om de kostprijs te drukken vragen wij om beroep te mogen doen op uw bereidwillige medewerking om ons te ondersteunen bij het vervoer van de kinderen.

Mogen wij wel vragen om de kinderen zoveel mogelijk af te halen aan de sporthal. Alle andere kinderen worden terug gebracht naar de school. Daar kunnen zij dan afgehaald worden door hun ouders.

Hiervoor bij voorbaat onze oprechte dank.

Ondergetekende ………………………………………………………………… ouder van

…………………………………………………………….. geeft mijn kind de toestemming om deel te nemen aan ALLES MET DE BAL op maandag 12 oktober 2015

 

O Ik kan brengen naar de Kimpel om 12.40 u

O Ik ga mijn kind halen aan de Kimpel om 15.15 u en ga rechtstreeks naar huis.

O Ik kan enkele kinderen halen aan de Kimpel om 15.15u en naar school brengen.

O Ik haal mijn kind(eren) zoals gewoonlijk af op het kerkplein of aan de brug om 15.25u.

Handtekening

………………….