Nieuwsbrief 09 september 2015

Beste ouders,

De infoavonden zijn achter de rug. Onze leerlingen beginnen stilletjes aan terug te wennen aan de schoolstructuur. Via dit nieuwsbriefje wil ik enkele bezorgdheden wegwerken.

  1. De 1ste communieviering en het vormsel.
Voor Het Nederwijsje
1ste communie Zondag 1 mei 11u00 Kerk Neder
Vormsel Zaterdag 7 mei 17u00 Kerk Romershoven

 

  • Woensdag 7 oktober 2015: Pedagogische studiedag: Op woensdag 7 oktober 2015 gaat onze eerste pedagogische studiedag door. Dit betekent dat de leerlingen die dag vrijaf hebben.
  •  Vrijdag 30 oktober 2015: Kinderfuif ingericht door de ouderraad. Verdere info volgt.
  • Donderdag 19 november 2015: grootouderdag. Dit mooie feest start vanaf 13u. in de zaal “Nederheem”.

Alvast bedankt om deze bezorgdheden ter harte te nemen!

Met vriendelijke groeten,

Directie en leerkrachten.