Nieuwsbrief 01 September 2015

Beste ouders,

Op deze eerste september willen wij u danken voor het vertrouwen dat u in onze school stelt en wij wensen dan ook iedereen van harte een goede start en een heel fijn schooljaar toe. Voor de meesten onder u is het een blij weerzien geworden en wij hopen dat de nieuwelingen zich snel thuis zullen voelen in onze school.

Ook dit jaar heeft het schoolbestuur mij aangesteld als directeur van jullie school.

Net zoals afgelopen schooljaar zal ik mij samen met de leerkrachten ten volle inzetten om kwaliteitsvol onderwijs aan te bieden aan de kinderen van onze school. Tijdens de “Grote vakantie” is er in de drie vestigingen enorm hard gewerkt door ouders, leerkrachten en poetspersoneel om de klassen en de speelplaatsen een nieuwe frisse look te geven om het nieuwe schooljaar prettig te kunnen starten.

  • Zo werd er tijdens de vakantie een nieuw hek geplaatst. Dit hek zal de  veiligheid van onze kleuters op de speelplaats verhogen. Tijdens de schooluren is de speelplaats enkel te betreden via het kleine poortje dat voorzien is van een pomp die het poortje automatisch zal sluiten.
  • Tevens werd er een klascontainer geplaatst voor de leerlingen van het eerste leerjaar. Deze werd geverfd en voorzien van een mooie tekening.
  • Ook de ouderraad heeft niet stilgezeten. Zo organiseerden ze de tweede “Vree Wijze fuif” ten voordele van de school. De opbrengst ging naar de inrichting van de containerklas. Deze werd voorzien van een digitale beamer, nieuwe banken en stoelen.
  • Ook werd er gepoetst en elektriciteit voorzien. Nadien werd de speelplaats aangepakt. Het onkruid werd verwijderd en de stippen op de speelplaats kregen een nieuw kleurtje.
  • De leerkrachten hebben op hun beurt de kelder helemaal opgeruimd. Alle materiaal werd in rekken geplaatst en gelabeld.

Via deze nieuwsbrief zou ik dan ook iedereen willen bedanken die de handen uit de mouwen heeft gestoken ten voordele van alle leerlingen van de school.

Op het secretariaat wordt de laatste hand gelegd aan een infoboekje met praktische regelingen. Dit krijgt u zo snel mogelijk in uw bezit.
Op deze eerste schooldag geef ik alvast enkele data mee:

  • Donderdag 3 september 2015: Infoavond “Veenklassen” voor de ouders van het 5de en 6de leerjaar in de klas van meester Steven om 19u30.
  • Vrijdag 4 september 2015: Ouderavond kleuteronderwijs Nederwijsje om 19u00 in zaal Nederheem.
  • Dinsdag 8 september 2015: Eucharistieviering in de kerk van de O.L.V.- Parochie om 9u
  • Van maandag 14 september tot vrijdag 18 september 2015: Op “Veenklassen” in Ovifat voor de leerlingen van de derde graad.

Directie en leerkrachten