Vergadermoment BaSo fiche

Beste ouder(s)

Binnenkort maakt uw zoon/dochter de overstap naar het secundair onderwijs.

Om die overstap te vergemakkelijken werd er een BaSo-fiche opgesteld met gegevens over de schoolse prestaties en attitudes van jullie zoon/dochter aangevuld met een advies van het MDO-team (team van directie, leerkracht, zorgleerkracht, en CLB-medewerker).

Het is de bedoeling om deze fiche bij de inschrijving in het secundair onderwijs te overhandigen aan de directie of zorgteam.

Deze fiche willen wij graag samen met u overlopen tijdens een individueel oudercontact op 24 juni 2015 tussen 16u00 en 18u00.

Alvast bedankt

Met vriendelijke groeten