Oudercontact 3de graad

Geachte ouders

U zal al wel gemerkt hebben dat er de laatste tijd druk wordt getoetst.

Volgende week krijgt uw zoon/dochter zijn/haar paasrapport.

Wij geven aan de ouders de kans dit rapport persoonlijk te komen afhalen en te bespreken met de klastitularis van uw kind.
Dit kan voor de 3de graad op woensdag 1 april van 14.30 uur tot 19.30 uur in de klas van de leerkracht. De niet-afgehaalde rapporten worden vrijdag aan de kinderen meegegeven.

Daenen Jan, directeur

Ondergetekende, …………………………………………………………………………………………… vader/moeder

van …………………………………………………………………………………     klas: ………………   wenst het rapport van zijn/haar kind af te halen op woensdag 1 april bij

en kan komen tussen (aanduiden wat van toepassing is)

O    14u30 en 15u00             O   16u30 en 17u00              O    18u00 en 18u30

O    15u00 en 15u30             O   17u00 en 17u30              O    18u30 en 19u00

O    15u30 en 16u00             O   17u30 en 18u00              O    19u00 en 19u30

O    16u00 en 16u30

 

Handtekening: …………………………