Oudercontact 1ste graad

Geachte ouders

U zal al wel gemerkt hebben dat er de laatste tijd druk wordt getoetst.

Volgende week krijgt uw zoon/dochter zijn/haar paasrapport.

Juf Kris 1ste leerjaar van 14u00 tot 18u00
Juf Lidy 2de leerjaar van 15u00 tot 18u00

Wij geven aan de ouders de kans dit rapport persoonlijk te komen afhalen en te bespreken met de klastitularis van uw kind. Dit kan voor de 1ste graad op woensdag 1 april in de klas van de leerkracht. De niet-afgehaalde rapporten worden aan de kinderen meegegeven.

 

Daenen Jan, directeur

Ondergetekende, …………………………………………………………………………………………… vader/moeder

van …………………………………………………………………………………     klas: ………………   wenst het rapport van zijn/haar kind af te halen op woensdag 1 april en kan komen tussen:

 (aanduiden wat van toepassing is)

 

O    14u00 en 14u30 (1ste lj.)         O     15u30 en 16u00              O    17u00 en 17u30

O    14u30 en 15u00 (1ste lj.)         O     16u00 en 16u30              O    17u30 en 18u00

O    15u00 en 15u30                        O     16u30 en 17u00             

 

Handtekening: …………………………