NIEUWSBRIEF: 29 januari 2015/ Wijziging parkeren voor de school!

NIEUWSBRIEF:    19 januari 2015     

Beste ouder(s),

Betreft: Wijziging parkeren voor de schoolpoort.

Aan onze school wordt er al gedurende geruime tijd voor als na de schooluren  gevaarlijk geparkeerd door ouders die hun kinderen afzetten/ ophalen. Dit zorgt voor een onveilige toestand en de uitwijkingsmogelijkheden bij tegenrichtingsverkeer wordt hierdoor beperkt.

Om de veiligheid van onze kinderen aan de schoolpoort te verhogen heb ik daarom aan dhr.  Johnny Greyn, verkeerskundige inspecteur van de politie Bilzen – Hoeselt – Riemst gevraagd om de situatie ter plaatse te komen bekijken.

Om de huidige situatie te verbeteren werd  besloten dat er voortaan ter hoogte van de schoolpoort navolgend parkeerverbod zal worden ingesteld.

Richting Hoeselt

–       stilstaan en parkeerverbod (E3) instellen:

  • vanaf woning nr. 37 (daar waar de potloden staan) tot de school zelf (nr 29)
  • tot 5 meter voor het zebrapad

–       voorbij het zebrapad is er geen stilstaan- of parkeerverbod meer.

 

Richting Tongeren

–       stilstaan en parkeerverbod (E3) instellen:

  • vanaf het kruispunt met de Tiendschuurstraat (het parkeerverbod laten ingaan na het kruispunt)
  • tot 5 meter voor het zebrapad

–       voorbij het zebrapad is er geen stilstaan- of parkeerverbod meer.

Zowel de verkeerscommissie (van 15 oktober 2014) alsook het college van burgemeester en schepenen (van 10 november 2014) gaven hiervoor een gunstig advies. Ondertussen heeft de gemeentelijke Technische Dienst de werken uitgevoerd. De bestaande borden zijn verplaatst t.o.v. de vorige verkeersituatie.

De politie zal de komende weken de situatie opvolgen aan de schoolpoort. In eerste instantie zullen zij de bestuurders die fout parkeren attent maken op de nieuwe situatie.

Samen zorgen voor een veilige schoolomgeving voor onze kinderen is het doel van deze wijziging inzake parkeren voor de school.

 

We rekenen alvast op jullie medewerking,

 

Directie en leerkrachten van Het Opwermerke.