Nieuwsbrief 24 januari 2015: Uitnodiging spaghettidag in ’t Nederwijsje!

Beste ouders,

Ook dit jaar gaat de oudervereniging van onze school de handen uit de mouwen steken om onze school achteraf weer financieel te steunen. Verleden jaar hebben zij de speelplaats verfraaid. Zo zijn er nieuwe goalen, basketstandaards en speelplaatsplakkers gekocht en geplaatst. Verder heeft men de overdekte speelplaats geschilderd. Ook zijn er op het sportplein lijnen geverfd om de verschillende pleinen af te bakenen. Ook is er een glazen wand gekocht om zand en tocht te weren van de kleuterspeelplaats. Vroeger lag er na een onweer zand op de speelplaats van de kleuters. Door deze aankoop is dat ook verleden tijd.  De laatste fase van de verfraaiing van de speelplaats is nu aangebroken. Het zand onder het speeltuig willen we voor een groot gedeelte vervangen. Samen zijn we nu aan het uitzoeken wat de mogelijkheden zijn. Ook is het oudercomité van plan financieel mee te werken aan de uitbouw van de digitalisering van de school. Voor al deze  projecten  wil ik hun dan ook ontzettend bedanken voor hun vrijwillige inzet voor al de leerlingen van ’t Nederwijsje.

Jan Daenen, directeur a.i.

Georganiseerd door de oudervereniging van de Vrije Gesub. Basisschool Nederstraat Hoeselt

Dit jaar zal de opbrengst gebruikt worden voor een bijdrage aan de verfraaiing speelplaats/plein.

Op zondag 1 februari 2015 van 11u30 tot 13u30 en van 17u00 tot 19u00

in zaal Nederheem, Nederstraat 30 Hoeselt

Inschrijven kan door onderstaand strookje af te geven op school, via email (spaghettidag@nederwijsje.be) of bij één van de leden van de oudervereniging ten laatste op woensdag 28 januari 2015.

  • Anita Jehaes (Groenstraat 40a – 0477 475549),
  • Sabrina Klompers (Nederstraat 28 – 0476 244964),
  • Phillippe Timmermans (Melleveldstraat 16 – 0475 908282),
  • Jean-Paul Knaepen (Proefbosstraat 12 – 0478/984938
  • Annelies Weltens (Nederstraat 65a – 089 243633)
  • Jurgen Vanspauwen (Melleveldstraat 18 – 0475348441)

 

Bestelde gerechten kunnen ook afgehaald worden tussen 11u00 en 11u30 en tussen 16u30 en 17u00. Let op: deze gerechten dienen zelf opgewarmd te worden.

Inschrijvingsstrook (Invullen in drukletters)

Naam: ……………………………………………………………………………………………………………………..

Spaghetti groot                                               ….. x € 8,00 = € ……………..

Spaghetti groot vegetarisch                            ….. x € 8,00 = € ……………..

Spaghetti klein                                               ….. x € 6,50 = € ……………..

Spaghetti klein vegetarisch                             ….. x € 6,50 = € ……………..

KinderSpaghetti                                             ….. x € 4,50 = € ……………..

Dubbele Croque Bolognaise met groenten    ….. x € 8,00 = € ……………..

Dubbele Croque Monsieur met groenten       ….. x € 7,00 = € ……………..

Croque uit het vuistje                                     ….. x € 3,00 = € ……………..

Dubbele Croque uit het vuistje                       ….. x € 6,00 = € ……………..

 

Totaal =     € ……………..

Eten:       11u30 – 13u30  o       17u00 – 19u00 o

 

Afhalen: 11u00 – 11u30  o       16u30 – 17u00 o

 Gelieve dit strookje voor woensdag 28 januari af te geven op school of bij één van de (bovenvermelde) leden van de oudervereniging of te mailen naar Spaghettidag@nederwijsje.be.