NIEUWSBRIEF 23 januari 2015: Doorschuiven van de kleuters.

Beste ouders,

Betreft: klasindeling

Enthousiast zijn we het jaar 2015 gestart. Het klasje van juffrouw Lutgarde is ondertussen flink aan het aangroeien. Met het oog op een goede begeleiding van elke kleuter vinden wij het belangrijk dat de grootte van de verschillende klassen overal ongeveer gelijk is. Daarom hebben wij beslist na 1 februari enkele wijzigingen door te voeren. De 8 oudste kleuters van juf Lutgarde zullen doorschuiven naar juf Manuella.

In haar klas zullen dan de 7 oudste kleuters doorschuiven naar juf Noëlla.

Concreet betekent dit het volgende:

Conings Lucas, Eykenboom Margo, Holsteen Femke, Janssens Dagmar, Özdemir Dilara, Thijsen Ella, Tuna Zeynep en Wijnants Maité zullen doorschuiven naar juf Manuella.

Daarnaast zullen Bogaerts Alexander, Charlier Arne, Klawitter Liam, Reweghs Lotte, Steegmans Matthis, Stulens Helena en Verjans Daan doorschuiven naar juf Noëlla.

Dan zitten er in elke klas 2 leeftijdsgroepen, doch dat is perfect haalbaar omdat er bij kleuters steeds activiteiten op het niveau van de kleuters aangeboden wordt.

Wij danken U voor uw begrip en wensen de kleuters een goede en een fijne start bij hun nieuwe juffen.

 

Met vriendelijke groet,

Jan Daenen

Directeur