NIEUWSBRIEF – 15 januari 2015: Toneelvoorstelling voor de kleuterklassen

Beste ouders

Op donderdag 22 januari 2015 gaan de kleuters naar de voorstelling Wollebol’ van Cie Syvie Huysman.

Deze voorstelling gaat door tijdens de voormiddag (10.00 uur) in het G.C. Ter Kommen. De kinderen worden met de bus opgehaald en teruggebracht.

De prijs hiervoor bedraagt 3,00 euro en wordt op de schoolrekening geplaatst.

 

Schoolvoorstelling 22/01/2015

Ondergetekende, …………………………………………………………………, ouder van

…………………………………………………………….. klas: ……………….. geef mijn kind
de toelating om mee te gaan naar de voorstelling op donderdag 22 januari 2015.

Handtekening:   ……………………………………