Nieuwsbrief 15 januari 2015: Toneelvoorstelling 3de graad

Beste ouders

Op donderdag 15 januari 2015 gaat de derde graad naar de voorstelling Koe in Blik.

Deze voorstelling gaat door tijdens de voormiddag (10.00 uur) in het G.C. Ter Kommen. De kinderen worden met de bus opgehaald en teruggebracht.

De prijs hiervoor bedraagt 3,00 euro en wordt op de schoolrekening geplaatst.

 

Schoolvoorstelling

Ondergetekende, …………………………………………………………………, ouder van

…………………………………………………………….. klas: ……………….. geef mijn kind
de toelating om mee te gaan naar de voorstelling op donderdag 15 januari 2015.

Handtekening:   ……………………………………