Nieuwsbrief 8 december 2014: Oudercontact 18 december L.O

NIEUWSBRIEF:   8 december 2014

______________________________

Beste ouders

 Het schooljaar vordert snel. Er is reeds een trimester voorbij en de kerstvakantie staat voor de deur.

De laatste weken hebben de leerkrachten getoetst in hoeverre de leerlingen de leerstof van het eerste trimester onder de knie hebben.

U en wij allen zijn benieuwd naar de uitslag van dit rapport.

De leerkrachten van het 2de t/m het 6de leerjaar willen dan ook graag samen met u de resultaten en de mogelijkheden van uw kind bespreken.

Tijdens dit persoonlijk contact op DONDERDAG 18 DECEMBER kunt u met de leerkracht interessante gegevens uitwisselen.

 

Juf Lidy 2de leerjaar van 15.30 tot 18.00 uur
Juf Carine en Juf Els 3de en 4de leerjaar
Mr. Steven 5de en 6de leerjaar van 15.30 tot 19.30 uur

 

Gelieve op onderstaande invulstrook het uur en de leerkracht in te vullen.

De leerkrachten zullen trachten met ieders wens zoveel mogelijk rekening te houden.

Daenen Jan

Directeur

 

———————  Afgeven ten laatste op maandag 15 december ———————-

 

Ondergetekende, ouders van ……………………………………………………………    klas: …………………

komen het rapport afhalen en wensen een oudercontact op donderdag 18/12/2014
met volgende leerkracht(en):

 

0       Juf Lidy      (2de leerjaar)            om ………………… uur

0       Juf Carine   (3de + 4de leerjaar)    om ………………… uur

0       Juf Els        (3de + 4de leerjaar)    om ………………… uur

0       Mr. Steven (5de + 6de leerjaar)    om ………………… uur

 

Handtekening: ……………………………………………………