Nieuwsbrief 10 december 2014: Staking 15 december 2014?

 

Aan de ouders van de school

Het Nederwijsje

Nederstraat 30

3730   HOESELT

Bilzen, 8 december 2014

Betreft: regionale stakingsdag 15 december  2014

Beste ouders,

U bent er wellicht van op de hoogte dat er op maandag 15 december 2014 een nationale stakingsdag is uitgeroepen. De christelijke onderwijzersvakbond heeft dan ook een stakingsaanzegging gedaan voor deze dag. Dat betekent dat het personeel recht heeft om te staken.

Als schoolbestuur staan wij in voor de goede opvang en veiligheid van uw kinderen. Aangezien wij op maandag 15 december 2014 onvoldoende leerkrachten hebben in het kleuteronderwijs, zal er op deze dag geen les gegeven worden.  Er zal voor de aanwezige kleuters wel opvang worden voorzien.

 

De leerkrachten van het lager onderwijs staken niet en bijgevolg zal er op deze dag gewoon les worden gegeven.

 

De voor-en naschoolse opvang “DOL-FIJN”  is voor- en na school geopend.

 

We rekenen op uw begrip voor deze beslissing.

 

Met vriendelijke groeten,

Chris Moors

Voorzitter KODB vzw