NIEUWSBRIEF: 24 november 2014: Naar het Filippijnenatelier

Beste ouders,

Op donderdag 4 december 2014 nemen de leerlingen van de 3de graad deel aan de mondiale vorming van KLEUR BEKENNEN: het Filippijnenatelier te Bokrijk van 13 tot 16 uur.

De leerlingen blijven ’s middags best eten. We zullen omstreeks 16 u.30 terug in school zijn.

De leerlingen maken kennis met de leefwereld van de Filippino’s. In levensechte decors ervaren de leerlingen

het dagelijkse leven in een ander land.

Graag willen wij hiervoor beroep doen op uw bereidwillige medewerking om ons te ondersteunen bij het vervoer van de kinderen. U kan hiervoor inschrijven via onderstaand briefje. Dank bij voorbaat!

 

Vertrek aan school: 12.25 uur

Vertrek op de kasteelparking (speeltuin Bokrijk): 16.00 uur

 

De kostprijs voor deze dag bedraagt: 8,20 euro

 

Bedankt voor uw begrip en medewerking

 

Kristel Royen, klastitularis 3de graad

Jan Daenen, directeur

————————————————————————————————————-

Ondergetekende   …….……………………………………………………………………………………………….
mama / papa / …  van ……………………………………………………………………… (klas ……………) kan 0 brengen om 12.25 uur

0 halen om 16.00 uur (kasteelparking)

0 brengen én halen

Handtekening: ……………………………………………

————————————————————————————————————-

Ik, ondergetekende,     ………………………………………………………………………………………………

geef mijn zoon/dochter …………………………………………………………… Klas .………………………

de toelating om deel te nemen aan het Filippijnenatelier op donderdag 4 december 2014.

De kostprijs van deze uitstap bedraagt 8,20 euro. Gelieve geen geld mee te geven.
Dit bedrag wordt later gefactureerd.

Handtekening: ……………………………………………….