NIEUWSBRIEF: 17 oktober 2014: Alles met de bal.

Geachte ouders

Donderdag 23 oktober nemen de leerlingen van de 2de graad deel aan het project ALLES MET DE BAL. Dit gebeuren vindt plaats in de sporthal ‘De Kimpel’ te Bilzen van 13.00 tot en met 15.OO uur.

Het busje vertrekt aan school om 12.45!!!

De deelnameprijs bedraagt 2,50 euro en wordt op de

schoolrekening geplaatst.

 

Niet vergeten: Sportieve kledij  !

 

Om de kostprijs te drukken vragen wij om beroep te mogen doen op uw bereidwillige  medewerking om ons te ondersteunen bij het vervoer van de kinderen.

Hiervoor bij voorbaat onze oprechte dank.

Ondergetekende ………………………………………………………………… ouder van

……………………………………………………………… geef mijn kind de toestemming

om deel te nemen aan ALLES MET DE BAL op donderdag 23 oktober 2014.

 

O ik kan kinderen in Bilzen aan de sporthal komen halen om 15.OO uur.

 

Handtekening,