NIEUWSBRIEF 16 oktober 2014 – Oudercontact 1ste leerjaar

Beste ouders

 

Het schooljaar vordert snel. Er zijn reeds twee maanden voorbij en de herfstvakantie staat voor de deur. De laatste weken hebben de leerkrachten getoetst in hoeverre de leerlingen de leerstof van de eerste maanden onder de knie hebben.

U en wij allen zijn benieuwd naar de uitslag van dit eerste rapport van dit schooljaar.

Omdat tot nu toe hoofdzakelijk de vorige leerstof herhaald werd, vinden wij een oudercontact in verband met het kerstrapport zinvoller.

Voor het eerste leerjaar ligt het enigszins anders. Daarom zal mr Guido u dit rapport persoonlijk overhandigen op donderdag 23 oktober 2014 tussen 15.40 uur en 18.00 uur.

Tijdens dit persoonlijk contact kunt u met de leerkracht interessante gegevens uitwisselen.

We voorzien 15 minuten per leerling.

Geef a.u.b. onderstaand strookje zo vlug mogelijk ingevuld mee naar school.

Met vriendelijke groeten

 

Jan Daenen

directeur

———————————————————————————–

 

Alleen voor de leerlingen van het eerste leerjaar.

Gelieve de voorziene tijd te respecteren!

Ondergetekende ………………………………………………………………………mama en/of papa van

…………………………………………………………………………… (klas ……………) wenst/wensen het rapport van zijn/haar kind af te halen bij de klastitularis op donderdag 23 oktober rond ………………… uur.

 

 

……………………………………………

(handtekening)