NIEUWSBRIEF: 22 september 2014: Ochtend-en middagbewaking

Geachte ouders,

De ochtendbewaking.

Het is u misschien reeds opgevallen dat er aan ons hek een bordje is bevestigd dat wijst op welke manier wij willen dat jullie de kinderen naar onze school brengen.

Het is louter de bedoeling dat dit op een veilige manier gebeurt.

’s Morgens afscheid nemen aan de schoolpoort kan en moet nog kunnen gebeuren met een dikke knuffel. Nadien is het aangewezen om jullie kind aan de juf toe te vertrouwen. Zij staat achter de witte lijn. Vervolgens is het wenselijk dat jullie via het poortje de school verlaten. Op die manier hebben andere ouders of grootouders de kans om ook hun kind bij de juffrouw te brengen.

Ook gaat de juf die de bewaking doet een beter overzicht hebben of er geen kinderen teruglopen richting poortje en ziet ze ook of het poortje telkens gesloten wordt.

Organisatie middagbewaking.

Om jullie duidelijk te informeren wil ik even het verloop toelichten:

12u:        De bel gaat. De kleuters gaan naar de eetzaal en starten met eten onder toezicht van 2 middagjuffen. Eén middagjuf   houdt toezicht bij de leerlingen van het lager.

12u 20:   De leerlingen van het lager komen eten in de eetzaal. De kleuters die alles  op hebben mogen gaan spelen onder begeleiding van 1 middagjuf. De kleutertjes die nog niet gedaan hebben mogen nog even verder eten.

12u35:    De leerlingen van het lager mogen gaan spelen. De laatste kleutertjes verlaten nu  ook de eetzaal.

12u45:   De bewaking op het sportplein wordt nu overgenomen door een leerkracht. De kinderen die van thuis naar school komen worden opgevangen op de speelplaats door een middagjuf.

Indien wij allemaal rekening houden met deze aanbeveling dan zijn wij er zeker van dat dit zal bijdragen tot het welzijn en de veiligheid van onze kinderen.

 

Met vriendelijke groeten,

Directie en leerkrachten.

 

Voor in jullie agenda:

Woensdag 8 oktober: vrijaf: facultatieve verlofdag

Woensdag 15 oktober: pedagogische studiedag: vrijaf

Donderdag 23 oktober: oudercontact 1ste leerjaar.