NIEUWSBRIEF: 22 september 2014 – Afwezigheidsbriefjes

Beste ouders,

Hier volgt een mededeling i.v.m. zelfgeschreven ziektebriefjes.

Voortaan kunt u vanachter in de agenda van je leerling een brief vinden aangaande afwezigheidsbriefjes.

Afwezigheidsbriefje 1 wordt dus ingevuld, afgeknipt en meegegeven wanneer jullie kind een eerste maal ziek is. Dan volgt briefje twee, enzo….

Deze briefjes kunnen enkel gebruikt worden bij afwezigheid wegens ziekte van maximaal 3 opeenvolgende kalenderdagen. Voor een afwezigheid van méér dan 3 opeenvolgende kalenderdagen is een doktersattest vereist. Wie bv. ziek is op vrijdag en aansluitend op maandag moet dus een doktersattest indienen aangezien dit een ziekte van vier kalenderdagen betreft. Dit briefje moet dan niet gebruikt worden.

Zoals ik ook op de infoavond reeds vertelde, is een doktersattest verplicht voor elke afwezigheid de week voor of na de herfst-, kerst-, krokus-, paas-, of zomervakantie.

Handig zou zijn als jullie deze briefjes gebruiken. Zo zien wij en jullie onmiddellijk hoeveel zelfgeschreven briefjes reeds werden gebruikt.

Met vriendelijke groeten,

Jan Daenen

Directeur