NIEUWSBRIEF 1 september 2014 – Welkom!

Beste ouders,

Op deze eerste september willen wij u danken voor het vertrouwen dat u in onze school stelt en wij wensen dan ook iedereen van harte een goede start en een heel fijn schooljaar toe. Voor de meesten onder u is het een blij weerzien geworden en wij hopen dat de nieuwelingen zich snel thuis zullen voelen in onze school.

Ook dit jaar heeft het schoolbestuur mij aangesteld als directeur van jullie school.

Net zoals afgelopen schooljaar zal ik mij samen met de leerkrachten ten volle inzetten om kwaliteitsvol onderwijs aan te bieden aan de kinderen van onze school. De afgelopen weken heb ik kunnen vaststellen dat er in de drie vestigingen enorm hard gewerkt is door ouders, leerkrachten en poetspersoneel om de klassen en de speelplaatsen een nieuwe frisse look te geven om het nieuwe schooljaar prettig te kunnen starten.

Via deze nieuwsbrief zou ik dan ook iedereen willen bedanken die de handen uit de mouwen heeft gestoken ten voordele van de school.

Op het secretariaat wordt de laatste hand gelegd aan een infoboekje met praktische regelingen. Dit krijgt u zo snel mogelijk in uw bezit.

Op deze eerste schooldag geef ik alvast enkele data mee:

Donderdag 4 september 2014

Ouderavond lager onderwijs Opwermerke: om 19.00

 

Donderdag 4 september 2014

Ouderavond lager onderwijs Nederwijsje: om 2O.00

 

Maandag 8 september 2014:

Ouderavond kleuteronderwijs Nederwijsje: om 19.30

 

Dinsdag 9 september 2014:

Eucharistieviering in de kerk van de O.L.V.-Parochie om 9u.

 

Dinsdag 9 september 2014:

Ouderavond kleuteronderwijs Opwermerke: om 19.30

 

Woensdag 10 september 2014:

Eucharistieviering in de kerk van Werm om 9u

 

 

 

Directie en leerkrachten