NIEUWSBRIEF 18 juni 2014 – Oudercontact –

Beste ouders,

 

U heeft het alleszins gemerkt, er is de voorbije dagen druk getoetst om alles in gereedheid te brengen voor het naderende einde van het schooljaar. Indien u zich nog vragen stelt ten aanzien van het volgende schooljaar bieden wij u de mogelijkheid nog een oudercontact aan te vragen bij de leerkracht van uw kind. Dit is enkel bedoeld indien het echt nodig is. Het rapport zelf krijgt uw kind mee op vrijdagmiddag 27 juni.

 

Inschrijven voor dit gesprek kan via onderstaande inschrijvingsstrook.

 

Het voorziene oudercontact gaat door op donderdag  26 juni 2014 tussen 15.30  en 16.30.

 

Directie en leerkrachten

 

 

 

 

 

Ik, ondergetekende, ……………………………………………………………………………………….. ouder van

 

…………………………………………………………………………. klas ………………………………….. wens een

 

oudercontact aan te vragen op donderdag 26 juni.

 

 

                                                                                              Handtekening,

 

 

 

 

Antwoord van de leerkracht: U kan komen om ………………………………..