NIEUWSBRIEF 18 juni 2014 – Oudercontact

Beste ouders,

 

U heeft het alleszins gemerkt, er wordt momenteel druk getoetst om alles in gereedheid te brengen voor het naderende einde van het schooljaar. Uw kind ontvangt vrijdag 27 juni het laatste rapport.

Enkel indien u zich nog bijzondere vragen of opmerkingen stelt ten aanzien van het volgende schooljaar stellen wij u in de mogelijkheid nog een oudercontact aan te vragen bij de leerkracht van uw kind. Dit kan via onderstaande inschrijvingsstrook.

Het voorziene oudercontact gaat door op vrijdag 27 juni 2014 tussen 12.00 en 13.00.

 

Directie en leerkrachten

 

 

Ik, ondergetekende, ……………………………………………………………………………………….. ouder van

 

…………………………………………………………………………. klas ………………………………….. wens een

 

oudercontact aan te vragen. Ik kan tussen ……………………………… en ………………………………

 

Handtekening,

 

 

 

 

Antwoord van de leerkracht: U kan komen om ………………………………..