NIEUWSBRIEF 22 mei 2014 – Helpers gevraagd voor ons schoolfeest!

Beste ouders,

 

Nog een kleine veertien dagen en dan is het weer zover. Dan gaat ons jaarlijks schoolfeest voor de eerste keer door op het sportplein van onze school. Vanaf 13u30 bent u van harte welkom voor een gezellige namiddag. Op de officiële uitnodiging heeft u alle nodige informatie betreffende deze namiddag terugvinden.

 

De leerkrachten zijn heel druk in de weer om zoals ieder jaar weer een onvergetelijke dag klaar te stomen. Dat kost tijd en moeite. We zijn een kleine school met een beperkt aantal mensen om al het werk te doen. Met de mensen van het oudercomité is een voorlopige taakverdeling opgesteld om de catering vlot te laten verlopen. We hebben vastgesteld dat we eigenlijk nog wat extra helpende handen voor die dag kunnen gebruiken. Vele handen maken het werk immers licht. Alle hulp is welkom en we vinden dat een uurtje hulp ook al goed is.

 

Hierna geef ik een opsomming van de taken die ingevuld moeten worden. Wie zich geroepen voelt om een steentje bij te dragen kan aanduiden wat hij/zij wenst te doen en van welk uur tot welk uur hij/zij zich kan/wil vrijmaken. Daarna geeft u uw blad mee aan uw kind en dan kunnen wij een taakverdeling opmaken. Wanneer de definitieve taakverdeling klaar is, zult u een overzicht ontvangen.

 

Bij voorbaat dank.

Het schoolteam

 

 

Ik, ondergetekende, ………………………………………………………………………., mama, papa,

 

grootouder van ……………………………………………………………

 

wil op zondag komen helpen op het schoolfeest en stel me beschikbaar voor

 

O de toog

 

O garçon

 

O taart, koffie, frisdrank

 

O de afwas

 

O het opruimen na het schoolfeest

 

Ik ben beschikbaar van ……….… u ……..……. tot ………….u. ……………