Vasten rommelmarkt in het Opwermerke

 

 VASTENROMMELMARKT IN HET OPWERMERKE

 DONDERDAG, 3 april op de speelplaats

van de lagere school vanaf 14.45 uur

De kinderen van de lagere school verkopen oud speelgoed, boeken en andere snuisterijen aan spotprijzen.

  • Koffiestop-moment (Broederlijk Delen)
  • Hapjes en drankjes
  • Gezellig samenzijn in verbondenheid met het zuiden
  • Rommelmarkt

 Steun onze vastenactie ten voordele van Broederlijk Delen

Indien jij of iemand anders ook iets wenst te verkopen t.v.v. Broederlijk Delen, neem dan contact op met de school: 012 393582